Algemene Voorwaarden

InterNestor GmbH, Vitalisstraße 184, 50827 Keulen, geregistreerd HRB 57746, rechtsgeldig vertegenwoordigd door algemeen directeurs, 'aanbieders', Alexander Weinzetl en Henrik Svensson zijn aansprakelijk voor het systeem 'jeeigentaart.nl' voltooide koopovereenkomsten.

§1 Toepasselijkheid, definities

(1) Voor de zakelijke relaties tussen aanbieder en klant gelden uitsluitend de algemene voorwaarden die op het moment van bestelling geldig zijn. Afwijkende voorwaarden van klanten worden niet in acht genomen, tenzij de aanbieder hiermee schriftelijk akkoord gaat.

(2) De klant is 'consument', indien en voor zover het doel van de bestelde leveringen en diensten niet tot zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit kan worden toegeschreven. Indien de klant bij het sluiten van de overeenkomst een commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit uitoefent als natuurlijke persoon of rechtspersoon of gerechtelijk partnerschap dan is hij ondernemer.

§ 2 De overeenkomst

(1) De klant kan uit het sortiment van de aanbieder producten kiezen, in het bezonder taarten en toebehoren en deze via de button 'Uitchecken' in een winkelwagen verzamelen. Na het selecteren van zijn levering- en betalingsopties geeft de klant via de button 'Kopen' een bindend verzoek om de goederen in de winkelwagen te kopen. Voor het afzenden van de bestelling kan de klant zijn product, evenals zijn gekozen levering en betaling op elk moment inzien en wijzigen. Het verzoek kan echter alleen worden ingediend en verzonden, als de klant door het aanvinken van de algemene voorwaarden en de daarin opgenomen informatie betreffende zijn herroepingsrecht tot kennis genomen heeft en en daarmee deze overeenkomstvoorwaarden accepteert en in zijn verzoek opgenomen heeft.

(2)De aanbieder bevestigt de ontvangst van de bestelling aan de klant door middel van een geautomatiseerde e-mail, welke de bestelling van de klant ook weergeeft. Een bindende overeenkomst kan ook als volgt tot stand komen:
Als u met iDEAL betaalt, treedt het contract in werking op het moment dat de klant betaalt heeft en terug geleid is naar de webshop.
Als u een credit card betaling heeft geselecteerd, treedt het contract in werking op het moment van de credit card betaling.
Als u een pay pal betaling heeft geselecteerd, treedt het contract in werking op het moment dat u de betalingsinstructie van pay pal bevestigd heeft.
Als u per rekening betaalt, treedt het contract in werking op het moment dat de bestelbevestiging per e-mail door de klant is ontvangen.

§ 4 Rechten van Derden bij printmotieven

(1) Het aanbod van 'jeeigentaart.nl' omvat de implementatie van klantspecifieke ontwerpen, in het bezonder ook naar wens van de klant. Als de klant de aanbieder een taart wil met een persoonlijke print, bevestigt de klant hiermee eigenaar van de benodigde rechten van deze print te zijn. Voor zover nodig om de bestelling van de klant te voldoen, zal de klant de aanbieder een gebruiksrecht geven om de print te gebruiken.

(2) Indien de klant de aanbieder vraagt een taart te maken met een print, zonder daarvan eigenaar met de benodigde rechten te zijn, is hij aansprakelijk voor de hiervan juridische gevolgen voor de aanbieder. Dit geldt in het bijzonder voor de door de aanbieder vrijstelling van alle aanspraken van derden als gevolg van een in het verleden ontwerp die de rechten schond, inclusief de kosten van een adequate juridische verdediging.

§ 5 Levering, beschikbaarheid van het product

Als er op het moment van bestelling van de klant geen exemplaren van het door hem uitgekozen product beschikbaar zijn, moet de aanbieder de klant dit melden bij de orderbevestiging. Als het product permanent niet leverbaar is, dan informeert de aanbieder de klant niet, omdat in dit geval geen bindende overeenkomst afgesloten wordt.

Indien het door de klant uitgekozen product slechts tijdelijk niet beschickbaar is, zal de aanbieder de klant ook onmiddelijk op de hoogte brengen in de orderbevestiging. Bij een leveringsvertraging van meer dan twee weken heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden. Overigens heeft ook de aanbieder het recht de overeenkomst te ontbinden, dan zal hij eventueel al ontvangen betalingen onmiddelijk terugbetalen.

§ 6 Prijs en verzendkosten

(1)Alle op de website van de aanbieder aangegeven prijzen zijn inclusief belastingen.

(2) Bovenop de aangegeven productprijzen komen verzendkosten. Voor meer informatie over het bedrag van de levering kunt u onderaan de website op 'Verzendmethode & kosten' klikken. De verzendkosten worden ook op de bestelling van de klant aangegeven en worden door de klant gedragen.

§ 7 Betaling

In onze webshop kunt u gebruik maken van de volgende betaalmethoden:
iDEAL
De betaling is compleet in stand gebracht nadat u na de website van Novalnet terug geleid bent naar onze webshop.
Credit card
De betaling wordt in stand gebracht na het afzenden van de bestelling.
Paypal
U betaalt het factuurbedrag via de online aanbieder Paypal. U moet daar in principe geregistreerd zijn, u legitimeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Meer informatie vindt u bij het bestelproces. Betalen op rekening via Klarna
In samenwerking met Klarna bieden wij u de aankoopfactur als betalingsoptie. Bij een betaling met Klarna moet u nooit uw accountgegevens invoeren en u betaalt pas als u de goederen heeft ontvangen. Bij een betaling via Klarna moeten factuuradres en afleveradres overeenkomen. Het is dus hierbij niet mogelijk om naar een ander afleveradres dan het factuuradres te leveren. Wij vragen hiervoor om uw begrip. Bij het kopen op factuur met Klarna krijgt u altijd eerst de goederen en heeft u een betalingstermijn van 14 dagen. Meer informatie en de volledige voorwaarden van Klarna kunt u hier vinden: https://online.klarna.com/villkor_de.yaws?eid=SHOPID&charge=GEBUEHR Bij het betalen op rekening via Klarna komen € 2,90 aan extra kosten in rekening.

§ 8 Afmetingen en houdbaarheid, defecten en garantie

(1) De taarten die door de aanbieder zijn gemaakt zijn handgemaakte unieke stukken, die in termen van grootte, gewicht en kleur wellicht kleine afwijkingen kunnen hebben. De aanbieder waarborgt de duurzaamheid van zijn taarten wanneer ze bewaard worden bij kamertemperatuur gedurende zeven dagen na levering.

(2) Daarnaast is de aanbieder aansprakelijk voor gebreken in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen, met name §§ 434 ev BGB. Tegenover ondernemers bedraagt de garantieverplichting van de aanbieder geleverde goederen 12 maanden.

(3) Een garantie komt alleen aan de orde als dit expliciet in de bestelbevestiging van de desbetreffende producten is vermeld.

§ 9 Aansprakelijkheid

(1) Schadeclaims van klanten zijn uitgesloten. Dit sluit schadeclaims van de klant als gevolg van schade aan leven, lichaam, gezondheid of van de schending van de contractuele verplichtingen, zoals ook de aansprakelijkheid voor andere schade op basis van een opzet of grof nalatig plichtsverzuim van de aanbieder, zijn wettelijke vertegenwoordigers of agenten.

(2) Bij de schending van de contractuele verplichtingen is de aanbieder slechts aansprakelijk voor contracttypische, voorzienbare schade, als deze door nalatigheid veroorzaakt werd, tenzij het zich om schadeclaims als gevolg van schade aan het leven, het lichaam of de gezondheid handelt.

(3) De beperkingen van de eerste en tweede alinea zijn ook van toepassing op de wettelijke vertegenwoordigers en agenten van de aanbieders, als claims rechtstreeks tegen hen worden beweerd.

(4) De bepalingen van het Product Liability Act blijven onaangetast.

§ 10 Herroepingsinstructie

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden dit contract te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag dat de klant of een door de klant genoemde derde de laatste goederen in bezit genomen heeft.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons ( InterNestor GmbH, Vitalisstraße 184, 50827 Keulen) door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijv. briefpost, telefax of e-mail) van uw besluit, dit contract te herroepen, informeren.U kunt daarvoor het bijgevoegde model-herroepingsformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Ter waarborging van de herroepingstermijn is het voldoende als u uw mededeling betreffende de uitoefening van het recht voor het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt.

Gevolgen van herroeping

Als u dit contract herroept, betalen wij alle bedragen die wij van u ontvangen hebben, inclusief de leverkosten (met uitzondering van extra kosten die erop wijzen dat u een andere levering als onze goedkoopste levering uitgekozen hebben), meteen en uiterlijk binnen veertien dagen op die dag terugbetalen, dat u mededeling over uw herroeping van het contract bij ons is binnengekomen. Voor deze terugebetaling maken wij gebruik dezelfde betalingsmethode die bij de oorspronkelijke transactie gebruikt is, indien met u iets anders is afgesproken; in geen enkel geval worden vanwege deze terugbetaling extra kosten berekend. We kunnen de terugbetaling verweigeren, tot wij de goederen teruggekregen hebben of totdat u ons een bewijs gestuurd heeft, dat u de goederen teruggezonden heeft, als dat eerder is. U moet ons de goederen onmiddelijk, en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag dat u ons informeert over de herroeping van het contract, terugsturen of teruggeven. De deadline wordt gewaarborgd als u de goederen voor afloop van de deadline van veertien dagen verstuurt. U draagt de kosten voor het terugzenden van de goederen. U hoeft alleen te betalen voor de waardevermindering van de goederen wanneer deze waardevermindering te wijten is aan een onderzoek van aard, kenmerken en het functioneren van de waren niet noodzakelijke omgang met u terug te voeren is.
Het herroepingsrecht geldt niet voor de volgende contracten:
Contracten voor het leveren van de goederen, die niet voorgeproduceerd zijn en voor hun productie een individuele keuze of wens van de gebruiker hadden is of die alleen op de persoonlijke behoeftes van de gebruiker toegepast zijn.
Contracten voor het leveren van waren, die snel bederven of van welke de houdbaarheidsdatum snel voorbij is.

Model-formulier voor herroeping:

(Als u zich terug wilt trekken uit het contract, vul dan dit formulier in en zend het terug.)
– Naar InterNestor GmbH, Vitalisstraße 184, 50827 Keulen, Duitsland
– Hierbij herroep(en) ik/wij mij/ons (*) van het door mij/ons afgesloten contract over de koop van de volgende goederen (*)/ levering van de volgende dienst (*)
– Besteld op (*) / Ontvangen op (*)
– Naam van de consument(en)
– Adres van de consument(en)
– Ondertekening van de consument(en) (alleen bij mededeling op papier)
– Datum
(*) Doorstrepen wat niet van toepassing is.

- Einde van de herroepingsinstructie -

§ 11 Ophalen

U heeft in principe de mogelijkheid om uw bestelling op te halen bij InterNestor GmbH, Vitalisstraße 184, 50827 Köln, Deutschland op de volgende kantooruren: een ophaling is bij het uitkiezen van de verzendingswijze van 14.00 tot 17.00 uur mogelijk.

§ 12 Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven eigendom van de aanbieder totdat de consument betaald heeft.

§ 13 Transportschade

Wanneer de goederen geleverd worden met duidelijke schade, informeer ons dan zo snel mogelijk. Het falen van een klacht of contactopname heeft voor uw wettelijke rechten en de handhaving daarvan, met name de garantie geen gevolgen. Echter, ze helpen ons om onze eigen vorderingen tegen de vervoerder of transportverzekering te maken.

§ 14 Klantenservice

Onze klantenservice is bereikbaar van maandag tot vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur. Ons telefoonnummer is +49 (0) 221 222 838 0. U kunt ook een e-mail sturen naar: support@deinetorte.de.

§ 15 Onlinegeschillenbeslechting

In een geschil klanten en distributeurs hebben de mogelijkheid om de Onlinegeschillenbeslechting (ODR) om gebruik te maken: https://ec.europa.eu/odr

§ 16 Opslag van de contractstekst

Wij slaan de tekst van het contract op en sturen u de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden per e-mail. De Algemene Voorwaarden kunt u ook hier op onze website bekijken. Uw verleden bestellingen zijn wegens veiligheidsmaatregelen niet langer toegankelijk op het internet.

§ 17 Taal van het contract

De taal van het contract is Nederlands.

§ 18 Slotbepalingen

(1) De afgesloten contracten tussen de klant en de aanbieder valt onder de wet van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitsluiting van het Koopverdrag van de VN.

(2) Als het bij klanten om een zakenman, een rechtspersoon van publiek recht of om een publiekrechtelijke instelling gaat, is de plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen de klant en de aanbieder de locatie van de aanbieder.


De facturering van de website via credit card
wordt uitgevoerd door:

HUELLEMANN & STRAUSS ONLINESERVICES S.à r.l.
1, Place du Marché
L-6755 Grevenmacher
R.C.S. Luxemburg B 144133
E-Mail: info @ hso-services.com

Beheerder:
Dipl. Vw. Mirko Hüllemann
Heiko Strauß
Ramona Spies