Privacyverklaring

Jouw interesse in onze website doet ons veel plezier. De bescherming van uw privacy vinden wij heel belangrijk. Hier informeren wij je uitgebreid over de omgang met jouw gegevens.

Inhoud

1. Toegangsgegevens en hosting

2. Gegevensverzameling en -gebruik ter uitvoering van het contract en aanmaken van een klantenaccount

3. Gegevensoverdracht

4. Nieuwsbrief per e-mail en postreclame

5. Bonusprogramma

6. Gegevensgebruik bij afhandeling van betaling

7. Cookies en webanalyse

8. Reclame via marketingnetwerken

9. Cookies voor een geschikte vormgeving van de website

10. Versturen van herinneringen aan recensies per mail

11. Autoriteit verantwoordelijk voor het recht inzake gegevensbescherming

12. Contactmogelijkheden en uw rechten1. Toegangsgegevens en Hosting

Je kunt onze websites bezoeken zonder daarbij informatie over uw identiteit door te geven. Bij elke raadpleging van een website slaagt de webserver automatisch enkel zogenaamde server-logfile op. Die bevat bijvoorbeeld de naam van de opgevraagde bestanden, je IP-adres, de datum en tijd van de raadpleging, de hoeveelheid aan uitgewisselde gegevens en de geïnformeerde Provider (toegangsgegevens), en documenteert de raadpleging. Deze toegangsgegevens worden uitsluitend gebruikt om de website storingsvrij te laten functioneren en ons aanbod te verbeteren. Dit gebeurt, overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub. f EU-AVG, in het kader van de behartiging van de afgewogen gerechtvaardigde belangen bij een correcte voorstelling van ons aanbod. Alle toegangsgegevens worden ten laatste zeven dagen na het einde van het bezoek aan onze website verwijderd.

Hostingdiensten door derden

In het kader van een verwerking in onze opdracht levert een derde ons diensten voor de hosting en voorstelling van onze website. Dit gebeurt in het kader van de behartiging van de afgewogen gerechtvaardigde belangen bij een correcte voorstelling van ons aanbod. Alle gegevens die in het kader van het gebruik van deze website of in de daarvoor voorziene formulieren in de online winkel, zoals hieronder beschreven, worden op zijn servers verwerkt. Verwerking van gegevens op andere servers vindt enkel plaats in het kader van de hieronder beschreven gevallen. Deze dienstenverstrekker bevindt zich in een land van de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER).

2. Gegevensverzameling en -gebruik ter uitvoering van het contract en aanmaken van een klantenaccount

Wij verzamelen jouw persoonsgegevens als je ons deze vrijwillig meedeelt in het kader van je bestelling, een contactopname (bijvoorbeeld via het contactformulier of email) of het aanmaken van een klantenaccount. De verplichte velden worden als zodanig aangegeven aangezien we in deze gevallen de gegevens met dwang nodig hebben voor de uitvoering van het contract, of met andere woorden om je contactopname te kunnen verwerken of je klantenaccount aan te maken. Zonder deze gegevens kun je namelijk geen bestelling plaatsen en/of account aanmaken, en geen contactopname versturen. Welke gegevens precies opgeslagen worden, is telkens zichtbaar in het invulformulier. Wij gebruiken die door jouw meegedeelde gegevens overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub. f EU-AVG voor de uitvoering van het contract en de verwerking van uw aanvragen. Na de volledige uitvoering van het verdrag of het verwijderen van uw klantenaccount worden uw gegevens ingeperkt voor verdere verwerking en verwijderd na afloop van de belastings- en handelsrechtelijke termijnen, in zoverre u niet uitdrukkelijk akkoord bent gegaan met het verdere gebruik van uw gegevens of wij ons eventueel aanvullend gegevensgebruik, die wettelijk toegestaan is en waarover wij jou in deze verklaring informeren, voorbehouden. Je klantenaccount verwijderen is ten allen tijde mogelijk en kan door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via de daarvoor voorziene functie in het klantenaccount.

3. Gegevensoverdracht

Voor de contractuitvoering dragen wij jouw gegevens overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub. f EU-AVG over aan het postorderbedrijf die de levering uitvoert, in zoverre dit voor de levering van de bestelde goederen vereist is. Naargelang de betalingsdienstaanbieder die je kiest tijdens het bestelproces, dragen wij voor de afhandeling van betalingen de hiervoor verzamelde gegevens over aan de daarvoor gevolmachtigde kredietinstelling en eventueel aan de door ons gevolmachtigde betalingsdienstaanbieder, of met andere woorden aan de gekozen betaaldienst. Eventueel verzamelen de gekozen betalingsdienstaanbieders deze gegevens ook zelf, indien je bij hen een geregistreerd account hebt. In dat geval moet je je tijdens het bestelproces bij de betalingsdienstaanbieder aanmelden met jouw toegangsgegevens. Daarbij geldt telkens de privacyverklaring van de betrokken betalingsdienstaanbieder.
Wij stellen betalingsdienstaanbieders en postorderbedrijven aan die hun zetel buiten de EU hebben. De overdracht van persoonsgegevens aan deze ondernemingen gebeurt enkel in het kader van de noodzakelijkheid van de contractuitvoering.

Gegevensoverdracht aan postorderbedrijven

In zoverre je ons hiervoor tijdens of na jouw bestelling je uitdrukkelijke toestemming gegeven hebt, geven wij overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub. f EU-AVG je e-mailadres en telefoonnummer door aan het gekozen postorderbedrijf, zodat deze voorafgaand aan de levering met jou contact kan opnemen voor de aankondiging van de levering, of meer bepaald voor de afstemming ervan.
Die toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of direct naar de postorderbedrijven aan de hieronder opgegeven contactadressen. Na intrekking verwijderen wij jouw hiervoor opgegeven gegevens, in zoverre je niet uitdrukkelijk akkoord bent gegaan met het verdere gebruik van je gegevens of wij ons eventueel aanvullend gegevensgebruik, die wettelijk toegestaan is en waarover wij je in deze verklaring informeren, voorbehouden.

DHL Paket GmbH
Charles-de-gaulle-Straße 20
53113 Bonn
DUITSLAND

DHL Express Germany GmbH
Heinrich-Brüning-Straße 5
53113 Bonn
DUITSLAND

United Parcel Service Deutschland S.à.r.l & Co. OHG
Görlitzer Straße 1
41460 Neuss
DUITSLAND

Bij de verzending van uw goederen worden de gegevens voor het volgen van de verzending en de identificatie van probleemgevallen overeenkomstig (artikel 6, lid 1, onder b), van de bestelling verwerkt (in het kader van contractuele/precontractuele relaties, artikel 6, lid 1, onder f) volgens DSGVO. De gebruikersinformatie wordt opgeslagen en verwerkt in het PAQATO verzendanalysesysteem van PAQATO GmbH, Johann-Krane-Weg 6, 48149 Münster in Duitsland, om de goederen sneller en foutloos te kunnen leveren en een vlotte communicatie te garanderen (gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f) DSGVO. We verwijderen de gegevens als ze niet meer nodig zijn. Wij controleren de noodzaak om de twee jaar; hiervoor gelden de wettelijke archiveringsverplichtingen.

4. Nieuwsbrief per e-mail en postreclame

E-mailreclame met aanmelding voor de nieuwsbrief


Afmelden van de nieuwsbrief is ten allen tijde mogelijk en kan door een bericht aan de hieronder beschreven contactmogelijkheid of door een daarvoor voorziene link in de nieuwsbrief te volgen. Na afmelding verwijderen wij jouw e-mailadres, in zoverre je niet uitdrukkelijk akkoord bent gegaan met het verdere gebruik van je gegevens of wij ons eventueel aanvullend gegevensgebruik, die wettelijk toegestaan is en waarover wij je in deze verklaring informeren, voorbehouden.

De nieuwsbrief wordt in het kader van een door ons opgegeven opdracht verzonden door een dienstverlener, aan wie wij jouw e-mailadres overdragen.

Deze dienstverlener zetelt in de Verenigde Staten (VS) en is gecertificeerd door het EU-US-Privacy Shield. Een actueel certificaat hiervan kun je hier bekijken. Op grond van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste voor door het Privacy Shield gecertificeerde ondernemingen een aangepaste norm voor gegevensbescherming vastgesteld.

Postreclame en recht van opzeg


De reclamepost wordt verstuurd in onze opdracht door een dienstverlener, aan wie wij uw gegevens overdragen. Je kunt de opslag en het gebruik van jouw gegevens voor deze doeleinden ten allen tijde opzeggen door een bericht aan de hieronder beschreven contactmogelijkheid.

5. Klantenbonusprogramma door Swell

Wij gebruiken Swell, een dienst van Yotpo Inc. (Yotpo TLV,David Khakhami 12,Tel Aviv, Israel) om onze klanten een bonusprogramma aan te kunnen bieden.
Wij gebruiken klantendata (naam, aanschrift, e-mail-adres, bestelnummer, besteldatum) en de bonusdata (gekochte goederen, bonuspunten, datum van kopen) naar artikel 6, lid 1. onder f EU-AVG voor het doorvoeren van een contract, voor het mogelijk maken van een klantenbonusprogramma. De adres- en bestdata verwerken wij op grond van een gerechtvaardige interesse naar Art. 6, lid. 1 sub f EU-AVG voor eigen markt- en meningsonderzoeksdoeleinden.
De klant kan bij het bonusprogramma en het gebruik van de verworven data altijd tegenspreken. De klant kan zich hier voor of voor verdere informatie met een korte mededeling aan datenschutz@deinetorte.de richten.

6. Gegevensgebruik bij afhandeling van betalingIdentiteits- en kredietwaardigheidscontrole bij keuze van Klarna-betalingsdiensten

Wanneer je voor de betalingsdienst van Klarna kiest, vragen wij je toestemming, overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub. f EU-AVG, om voor de betalingsafhandeling en een identiteits- en kredietwaardigheidscontrole de vereiste gegevens aan Klarna te overdragen. In Nederland kunnen de zakelijke gegevens die in Klarnas privacy statement vermeld worden, gebruikt worden voor de identiteits- en kredietwaardigheidscontrole. De ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van wanbetaling gebruikt Klarna voor een weloverwogen beslissing over het opstellen, doorvoeren of beëindigen van het contract. Uw toestemming intrekken is ten allen tijde mogelijk en kan door een bericht aan de hieronder beschreven contactmogelijkheid. Dat kan tot gevolg hebben dat we u bepaalde betaalmogelijkheden niet meer kunnen aanbieden. Je kunt je toestemming voor het gebruik van jouw persoonsgegevens ook steeds intrekken bij klarna.

7. Cookies en webanalyse

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk vorm te geven en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, om passende producten te tonen of voor marktonderzoek gebruiken wij op onze verschillende websites zogenaamde cookies. Dit gebeurt, overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub. f EU-AVG, in het kader van de behartiging van de afgewogen gerechtvaardigde belangen bij een correcte voorstelling van ons aanbod. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op jouw eindapparatuur opgeslagen worden. Sommige van de door ons gebruikte cookies (de zogenaamde sessiecookies) worden na je browsersessie, dus het sluiten van browser, weer verwijderd. Andere cookies (permanente cookies) blijven op uw eindapparatuur en maken het voor ons mogelijk om bij jouw volgende bezoek jouw browser weer te herkennen. De duur van de opslag kun je in het overzicht van de cookie-instelling van jouw webbrowser controleren. Je kunt jouw browser zo instellen, dat je over de instelling van cookies geïnformeerd wordt en steeds apart over het accepteren ervan kan beslissen en in bepaalde gevallen of in het algemeen cookies niet accepteert. Elke browser verschilt in de wijze hoe die de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, dat je uitlegt hoe je jouw cookie-instellingen kan veranderen. Dit vind je voor elke browser apart onder de volgende links:
Internet Explorer™
Safari™
Chrome™
Firefox™
Opera™
Wanneer je de cookies niet accepteert kan de functionaliteit van onze website ingeperkt zijn.
Deze website gebruikt in het kader van het gebruik van Google Analytics (zie onder) ook de zogenaamde Doubleclick-Cookie, die de herkenning van jouw browser bij het bezoek van andere websites mogelijk maakt. Dit gebeurt, overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub. f EU-AVG, in het kader van de behartiging van de afgewogen gerechtvaardigde belangen bij een optimale commercialisering van onze website. De door de cookies opgeroepen informatie bij bezoek aan deze website wordt aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Het IP-adres wordt daarbij ingekort door activatie van de IP-anonimisering op deze website alvorens overdracht binnen lidstaten van de EU of naar andere landen die partij zijn bij de overeenkomst betreffende de EER. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar ingekort. Dat anonieme IP-adres, dat in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen wordt, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

Google zal deze informatie gebruiken om verslagen over uw website-activiteit samen te stellen en om diensten te leveren die samenhangen met het gebruik van de website. Dit gebeurt, overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub. f EU-AVG, in het kader van de behartiging van de afgewogen gerechtvaardigde belangen bij een optimale commercialisering van onze website. Ook zal Google deze informatie in bepaalde gevallen aan derden overdragen, in zoverre dit wettelijk toegestaan is en derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Na wegvallen van het nut van en einde van het gebruik van Google DoubleClick door ons worden de bijhorende verzamelde gegevens verwijderd. Google DoubleClick is een aanbieding van Google LLC. (www.google.nl). Google LLC heeft zijn hoofdzetel in de VS en is gecertificeerd door het EU-US-Privacy Shield. Een actueel certificaat kun jehier bekijken. Op grond van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste voor door het Privacy Shield gecertificeerde ondernemingen een aangepaste norm voor gegevensbescherming vastgesteld.

Je kunt de Double-Click-cookie via deze link deactiveren. Daarnaast kun je bij de Digital Advertising Alliance informatie opvragen over cookies en de instellingen in orde brengen. Je kunt je browser zo instellen, dat je over de instelling van cookies geïnformeerd wordt en steeds apart over het accepteren ervan kan beslissen en in bepaalde gevallen of in het algemeen cookies niet accepteert. Wanneer je de cookies niet accepteert kan de functionaliteit van onze website ingeperkt zijn.

Gebruik van Google (Universal) Analytics voor webanalyse

Deze website gebruikt voor website-analyse Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google LLC (www.google.de). Dit gebeurt, overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub. f EU-AVG, in het kader van de behartiging van de afgewogen gerechtvaardigde belangen bij een correcte voorstelling van ons aanbod. Google (Universal) Analytics gebruikt methoden die het mogelijk maken van uw gebruik van deze website te analyseren, zoals bijvoorbeeld het gebruik van cookies. De automatisch verzamelde gegevens over uw gebruik van deze website worden normaal gezien overgedragen aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Het IP-adres wordt daarbij ingekort door activatie van de IP-anonimisering op deze website alvorens overdracht binnen lidstaten van de EU of naar andere landen die partij zijn bij de overeenkomst betreffende de EER. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar ingekort. Dat anonieme IP-adres, dat in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen wordt, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. Na wegvallen van het nut van en einde van het gebruik van Google Analytics door ons worden de bijhorende verzamelde gegevens verwijderd.
Google LLC heeft zijn hoofdzetel in de VS en is gecertificeerd door het EU-US-Privacy Shield. Een actueel certificaat kun je hier bekijken. Op grond van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste voor door het Privacy Shield gecertificeerde ondernemingen een aangepaste norm voor gegevensbescherming vastgesteld.
U kan de overdracht aan Google van gegevens over het gebruik van de website, opgeslagen door cookies (inclusief uw IP-adres), en de verwerking hiervan verhinderen, door op de via de volgende link de beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: Opt-Out
Als alternatief voor de browser-plugin kan u op deze link klikken, om de verwerking door Google Analytics op deze website in de toekomst te verhinderen. Daarbij wordt een opt-out-cookie op uw eindapparaat geplaatst. Om fr cookies te verwijderen, kunt u nogmaals op de link klikken.

Gebruik van Google Tag Manager voor webanalyse

Google Tag Manager is een manier voor handelaars om website-tags via een interface te beheren. Dit gebeurt, overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub. f EU-AVG, in het kader van de behartiging van de afgewogen gerechtvaardigde belangen bij een correcte voorstelling van ons aanbod. De Tool Tag Manager (die tags toevoegt) is een domein zonder cookies en slaat geen persoonsgegevens op. De tool zorgt voor de activering van tags die in bepaalde gevallen gegevens verzamelen. Google Tag Manager doet niets met deze gegevens. Wanneer op vlak van domein of cookies zich een deactivering voordoet, blijft deze voor alle tracking-tags die met Google Tag Manager ingevoegd werden, geldig.
Google Tag Manager

Gebruik van mPulse voor webanalyse

Om de gebruikerservaring op onze websites te optimaliseren, gebruiken wij de software mPulse (Akamai Technologies GmbH, Global Data Protection Office, Parkring 22, 85748 Garching, Duitsland). Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod, die prevaleren in het kader van een belangenafweging, in overeenstemming met art. 6 (1) p. 1 lit. f DSGVO. Met behulp van mPulse kunnen wij gebruikersgedrag (internetbandbreedte, laadsnelheid van de website, IP-adres, locatie, apparaatmodel, websitegebruik) op onze websites meten en evalueren. Voor dit doel plaatst mPulse cookies op het apparaat van gebruikers en kan het gebruikersgegevens zoals het besturingssysteem opslaan. Meer informatie over gegevensverwerking door mPulse vindt u hier.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens door uw "persoonlijke instellingen" op onze cookie-banner te wijzigen.

Gebruik van Hotjar voor webanalyse

Voor optimalisatie van de gebruikservaring op onze website gebruiken we de software Hotjar (Hotjar Ltd., 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europe. Dit gebeurt, overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub. f EU-AVG, in het kader van de behartiging van de afgewogen gerechtvaardigde belangen bij een correcte voorstelling van ons aanbod. Via Hotjar kunnen we surfgedrag (muisbewegingen en -klikken, scrollen, enzovoort) op onze website meten en evalueren. Hiervoor gebruikt Hotjar cookies op eindapparatuur van de gebruiker en kan gegevens van gebruikers zoals browserinformatie, besturingssysteem, verblijfsduur op de website, enzovoort, opslaan. Meer over de gegevensverwerking van Hotjar vindt u hier.
Gegevensgebruik en -opslag kan u ten allen tijde weigeren door een opt-out-cookie in te stellen. Ga daarvoor naar de volgende website en klik op “DISABLE HOTJAR”

Gebruik van Pingdom voor monitoring

Onze website gebruikt SolarsWinds Pingdom, een dienst van de Firma Pingdom ABm Kopparbergsvägen 8, 72213 Västeras, Sweden. Dit gebeurt, overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub. f EU-AVG, in het kader van de behartiging van de afgewogen gerechtvaardigde belangen bij een correcte voorstelling van ons aanbod. Pingdom gebruikt onder andere cookies, die op uw computer opgeslagen worden en die de analyse van het websitegebruik mogelijk maken. In het kader van het gebruik ervan kunnen gegevens, zoals voornamelijk IP-adressen en activiteiten van de gebruiker, aan een server van de Firma Pingdom AB overgedragen worden en daar opgeslagen worden. Verdere informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van Pingdom vindt u via de volgende link: Pingdom
Gegevensgebruik en -opslag kun je ten allen tijde weigeren door het uitvoeren van Java-Script in uw browser te deactiveren of door een tool als NoScript te instelleren.

Gebruik van Visual Website Optimizer voor webanalyse

Deze website gebruikt de analysetool Visual Website Optimizer van de aanbieder Wingify (Wingify, 14th Floor, KLJ Tower North, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi 110034, India) om meer over het gebruikersgedrag op deze website te weten te komen en het aanbod voor gebruikers te optimaliseren. Dit gebeurt, overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub. f EU-AVG, in het kader van de behartiging van de afgewogen gerechtvaardigde belangen bij een correcte voorstelling van ons aanbod. Er worden uitsluitend pseudonieme gegevens gebruikt of opgeslagen.
De gegevensverzameling en -opslag kun je ten allen tijde weigeren door een opt-out-cookie in te stellen. Ga daarvoor naar de volgende website en volg de beschreven aanwijzingen: VWO-Opt-Out

Gebruik van AppNexus voor webanalyse

Op deze website worden met technologie van AppNexus Inc. (28 W 23rd Street, 4th floor, New York, NY - 10010, USA) gegevens verzameld en opgeslagen, waaruit onder pseudoniemen gebruikersprofielen gecreëerd worden. Dit gebeurt, overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub. f EU-AVG, in het kader van de behartiging van de afgewogen gerechtvaardigde belangen bij een correcte voorstelling van ons aanbod. Deze gebruikersprofielen dienen voor de analyse van het gebruikersgedrag en worden voor de verbetering en optimale vormgeving van ons aanbod geanalyseerd.
De gegevensverzameling en -opslag kun je ten allen tijde weigeren. Ga daarvoor naar de volgende website en volg de beschreven aanwijzingen: AppNexus-Opt-Out

8. Reclame via marketingnetwerkenFacebook Remarketing

Remarketing in samenwerking met de dienstverlener ZZG Tech

Wij gebruiken een conversie-API op onze website voor conversiemeting, statistische doeleinden en remarketing van het bedrijf ZZG Tech Ltd. Het bedrijf ZZG Tech Ltd is gevestigd op 2 Frederick Street London WC1X 0ND London, Verenigd Koninkrijk. De conversie-API communiceert met de servers van Facebook. Hiermee kunnen wij het gedrag van paginabezoekers volgen nadat zij naar onze website zijn doorverwezen, bijvoorbeeld door op een Facebook-advertentie te klikken, of op een andere manier op onze website zijn gekomen. Dit stelt ons in staat om het succes van Facebook-advertenties te evalueren en te optimaliseren, evenals de kwaliteit van de inhoud van onze website voor statistische en marktonderzoek-doeleinden. Tegelijkertijd kunnen wij deze dienst gebruiken om bezoekers van onze website rechtstreeks aan te spreken via het sociale netwerk Facebook door het plaatsen van zogenaamde Facebook-ads (advertenties) voor bezoekers van onze website. De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons als de exploitant van deze website en voor de dienstverlener ZZG Tech; er kunnen geen conclusies worden getrokken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het respectieve gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens ook voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken, in overeenstemming met het gegevensgebruiksbeleid van Facebook. Hierdoor kan Facebook advertenties weergeven op Facebook-pagina's, maar ook daarbuiten. Op dit gebruik van de gegevens kan door ons als beheerder van de site geen invloed worden uitgeoefend.
Het gebruik voor de bovengenoemde doeleinden vindt plaats op grond van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Wij hebben een rechtmatig belang bij effectieve reclamemaatregelen in de sociale media, alsmede bij de analyse en optimalisering en de economische exploitatie van onze website en ons aanbod.

Facebook Pixel Remarketing

Wij gebruiken de pixel voor bezoekersactie (''Facebook Pixel'') van het van het sociale platform ,,Facebook'' voor het meten van conversie. Daarnaast wordt het ook gebruikt voor statistische doeleinden en remarketing. Dit wordt beheerd door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA of als u in Europa woont door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. Met de ,,Facebook-pixel'' kan het gedrag van de websitebezoeker worden gevolgd, nadat deze op onze website zijn gekomen door een Facebook-advertentie bijvoorbeeld, of op een andere manier op onze website zijn gekomen. Op deze manier kunnen wij het succes van onze Facebook-advertenties meten en de kwaliteit van de inhoud van onze website te kunnen evalueren en optimaliseren voor statistische- en marktonderzoekdoeleinden. Telijkertijd kunnen wij met deze dienst onze websitebezoekers direct op het sociale platform Facebook aanspreken, door zogenaamde Facebook-advertenties uit te voeren boor bezoekers van onze website.
De verzamelde gegevens zijn voor ons als beheerder van onze website anoniem, wij kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens kan gebruiken voor eigen advertentie-doeleinden op Facebook en buiten Facebook te laten weergeven. De manier waarop deze data wordt gebruikt kan door ons niet worden beïnvloed.
Het gebruik van Facebook-Pixel vindt plaats naar de bovendstaande doeleinden van art 6. par. 1 lit. F DSGVO. Wij hebben een legitiem belang bij effectieve promotie op sociale media evenals bij de analyse, optimalisatie en economische werking van onze website en aanbiedingen.
Alle HTTP-Headers bevatten informatie zoals, IP-adresse, informatie over de browser, de locatie van de pagina, het document, de verwijzer en de persoon die de pagina gebruikt. Daarnaast worden gegevens , indien aanwezig, voor namen van fomulierenvelden of bepaalde website events, conversiewaarden etc. gebruikt. Tevens worden de pixelspecifieke gegevens Pixel-ID en de Facebook-cookie ontvangen.
Het verwerken van de data door Facebook Inc. gebeurt binnen de kader van richtlijnen van Facebook die onder privacyrichtlijnen te vinden is. Verdere informatie over de Facebook-pixel en de functies daarvan kunt u vinden in het helpveld.
U kunt- wanneer bij Facebook bent ingelogd- bezwaar maken tegen het gebruik van uw data voor het opstellen van relevante reclame (Facebook-Ads). Dat kunt u hier doen: Facebook-Ads.
De instellingen worden voor al uw accouts overgenomen, onafhankelijk van het gebruikte apparaat. In het privacybeleid van Facebook vindt u ook verder informatie over hoe u uw privacy kunt beschermen. Dat vindt u hier: Privacybeleid Daarnaast kunt u ook een mail sturen naar datenschutz@deinetorte.de en bezwaar maken tegen het verzamelen van relevante informatie.

Google AdWords Remarketing

Via Google Adwords maken we voor deze website reclame via de zoekresultaten in Google alsook op de websites van derden. Daarbij wordt bij bezoek aan onze website de zogenaande ‘remarketing cookie’ van Google ingezet, dat via een pseudoniem cookie-ID en op basis van de door jouw bezochte websites reclame gelinkt aan jouw interesses mogelijk maakt. Dit gebeurt, overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub. f EU-AVG, in het kader van de behartiging van de afgewogen gerechtvaardigde belangen bij een optimale commercialisering van onze website. Na wegvallen van het nut van en einde van ons gebruik van Google AdWords worden de bijhorende verzamelde gegevens verwijderd.
Een eventuele bijkomende gegevensverwerking vindt enkel plaats in zoverre je bij Google toegestemd dat je web- en app-browsergeschiedenis van Google met jouw Google-account verlinkt wordt en informatie uit jouw Google-account gebruikt wordt voor gepersonaliseerde reclame, die je op het web ziet. Als je in dit geval tijdens een bezoek aan onze website met jouw Google-account bent ingelogd, gebruikt Google jouw gegevens samen met gegevens van Google-Analytics om doelgroepenlijsten op te stellen en te definiëren voor apparaatoverschrijdende remarketing. Daarvoor worden jouw persoonsgegevens van Google aan gegevens van Google Analytics gelinkt om doelgroepen samen te stellen.
Google Adwords Remarketing is een aanbieding van Google LLC. (www.google.nl). Google LLC heeft zijn hoofdzetel in de VS en is gecertificeerd door het EU-US-Privacy Shield. Een actueel certificaat kan u hier bekijken. Op grond van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste voor door het Privacy Shield gecertificeerde ondernemingen een aangepaste norm voor gegevensbescherming vastgesteld.
Je kunt de Remarketing-cookie via deze link deaktivieren. Daarnaast je bij de Digital Advertising Alliance informatie opvragen over cookies en de instellingen in orde brengen.

Gebruik van Criteo voor retargeting

Deze website gebruik de dienst van Criteo SA, Rue Blanche, 75009 Parijs, Frankrijk (http://www.criteo.com). Met behulp van deze dienst krijgen gebruikers die onze website al bezocht hebben en in onze aanbiedingen interesse toonden, op deze website en op andere websites die ook de dienst van Criteo gebruiken, doelgerichte reclame te zien. Dit gebeurt, overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub. f EU-AVG, in het kader van de behartiging van de afgewogen gerechtvaardigde belangen bij een optimale commercialisering van onze website. De vertoning van deze reclame gebeurt op basis van informatie over het bezoek aan de verschillende websites, dat onder andere als cookies op de computer van de gebruiker opgeslagen wordt. Deze tekstbestanden worden in kader van aansluitende websitebezoeken voor gerichte productaanbiedingen geselecteerd. In geen enkel geval worden deze bestanden gebruikt om je als bezoeker van onze website persoonlijk te identificeren.
De gegevensverzameling en -opslag kun je ten allen tijde weigeren door de opt-out-cookie in te stellen. Ga daarvoor naar de volgende website en volg de beschreven aanwijzingen: Criteo-Opt-Out

Gebruik van Microsoft Bing Ads voor retargeting

Onze website gebruikt bovendien de conversion tracking van de Microsoft Corporation One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Daarbij stelt Microsoft Bing Ads een cookie in op jouw computer, indien je via een advertentie van Microsoft Bing op onze website terechtgekomen bent. Op die manier kunnen Microsoft Bing en wij herkennen wanneer iemand op een advertentie geklikt heeft, doorgestuurd werd naar onze website en op de voorziene webpagina geraakt is. Dit gebeurt, overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub. f EU-AVG, in het kader van de behartiging van de afgewogen gerechtvaardigde belangen bij een optimale commercialisering van onze website. Er wordt geen persoonlijke informatie over de gebruikersidentiteit meegedeeld.
De gegevensverzameling en -opslag kun je ten allen tijde weigeren. Ga daarvoor naar de volgende website en volg de beschreven aanwijzingen: Microsoft Bing Ads Opt-Out

9. Cookies voor een geschikte vormgeving van de websitegebruik van Adobe Typekit

Voor een mooie vormgeving van onze website gebruiken we Adobe Typekit. Typekit is een dienst van Adobe Systems Software Ireland, Ltd., die ons toegang tot de databank van lettertypes van Adobe geeft. Om de lettertypes die we gebruiken toe te kunnen passen, moet jouw computer verbinding maken met een werver van Adobe in de VS en het specifieke lettertype downloaden. Adobe ontvangt daardoor informatie die door het IP-adres van jouw apparaat via onze website verzameld werd. Dit gebeurt, overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub. f EU-AVG, in het kader van de behartiging van de afgewogen gerechtvaardigde belangen bij een optimale vormgeving van onze website.
Meer informatie over Adobe Typekit vindt u in de gegevensbeschermingsinstructies van Adobe, die u hier kan bekijken: gegevensbeschermingsinstructies van Adobe

10. Versturen van herinneringen aan recensies per mailHerinneringen aan recensies door Trusted Shops

In zoverre je ons hiervoor tijdens of na jouw bestelling jouw uitdrukkelijke toestemming gegeven heeft, geven wij overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub. f EU-AVG uw e-mailadres door aan Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Köln (www.trustedshops.de) opdat deze firma je een herinnering voor een recensie per e-mail stuurt.
Deze toestemming kun je ten allen tijde intrekken via de hieronder beschreven contactmogelijkheid of direct via Trusted Shops.

Herinneringen aan recensies via Yotpo

In zoverre je ons hiervoor tijdens of na jouw bestelling jouw uitdrukkelijke toestemming gegeven heeft, geven wij overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub. f EU-AVG uw e-mailadres door aan Yotpo TLV, David Khakhami 12, Tel Aviv, Israel (https://www.yotpo.com) ,opdat deze firma je een herinnering voor een recensie per e-mail stuurt.
Deze toestemming kun je ten allen tijde intrekken via de hieronder beschreven contactmogelijkheid of direct via Yotpo.

11. Autoriteit verantwoordelijk voor het recht inzake gegevensbescherming

InterNestor GmbH
Bedrijfsleiders: Alexander Weinzetl, Henrik Svensson
Adres: Vitalisstraße 184 , 50827 Keulen
Telefoon: +49 (0) 221 222 838 0
E-Mail: support@deinetorte.de

12. Contactmogelijkheden en jouw rechten

Als betrokkene bezit je over de volgende rechten:

 • Overeenkomstig artikel 15 EU-AVG heeft u het recht om inzage te verkrijgen in de door ons verwerkte persoonsgegevens;
 • Overeenkomstig artikel 16 EU-AVG hebt je recht op onverwijlde rectificatie of vervollediging van onjuiste bij ons opgeslagen persoonsgegevens;
 • Overeenkomstig artikel 17 EU-AVG heb je recht op de wissing van bij ons opgeslagen persoonsgegevens, zolang de verdere verwerking niet nodig is:
  - voor het uitoefenenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
  - voor het nakomen van een wettelijke verplichting;
  - om redenen van algemeen belang;
  - voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
 • Overeenkomstig artikel 18 EU-AVG heb je recht op de beperking van verwerking van uw persoonsgegevens, zolang:
  - de juistheid van de persoonsgegevens door jou betwist wordt;
  - de verwerking onrechtmatig is, maar je je verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens;
  - wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar je wel voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
  - je overeenkomstig artikel 21 EU-AVG bezwaar gemaakt heeft tegen de verwerking.
 • Overeenkomstig artikel 20 EU-AVG heb je het recht om jouw persoonsgegevens, die je aan ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en om de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te laten dragen;
 • Overeenkomstig artikel 77 EU-AVG heeft u het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek heeft of waar onze onderneming zich bevindt.

Voor vragen over de opslag, verwerking of het gebruik van uw persoonsgegevens, voor informatie, rectificatie, blokkering of wissing van gegevens, en over intrekking van meegedeelde toestemmingen of verzet tegen bepaald gegevensgebruik, neem alsjeblieft contact op met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming:

InterNestor GmbH
Datenschutz-Team
Vitalisstraße. 184
50827 Keulen
+49 (0) 221 222 838 14
datenschutz@deinetorte.de


********************************************************************
Recht op verzet
In zoverre wij, in het kader van de behartiging van de afgewogen gerechtvaardigde belangen, persoonsgegevens zoals hierboven beschreven verwerken, kan je je verzetten tegen deze verwerking, met gevolgen voor de toekomst. Gebeurt deze verwerking voor direct marketingdoeleinden, kun je dit recht ten allen tijde zoals hierboven beschreven uitoefenen. Zolang de verwerking voor andere doeleinden gebeurt, heb je enkel recht op verzet bij redenen die voortkomen uit bijzondere omstandigheden.

Na uitoefening van jouw recht op verzet zullen wij jouw persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden aantonen die zwaarder doorwegen dan jouw belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden, of wanneer de verwerking ervan voor de vaststelling, uitoefening, of verdediging van een recht in rechte dient.

Dit geldt niet, wanneer de verwerking voor direct marketingdoeleinden dient. In dat geval zullen wij jouw persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerken. ********************************************************************