Privacyverklaring

Jouw interesse in onze website doet ons veel plezier. De bescherming van uw privacy vinden wij heel belangrijk. Hier informeren wij je uitgebreid over de omgang met jouw gegevens.

Inhoud

1. Toegangsgegevens en hosting

2. Gegevensverzameling en -gebruik ter uitvoering van het contract en aanmaken van een klantenaccount

3. Gegevensoverdracht

4. Nieuwsbrief per e-mail en postreclame

5. Social Media Kanalen

6. Gegevensgebruik bij afhandeling van betaling

7. Cookies en webanalyse

8. Reclame via marketingnetwerken

9. Cookies voor een geschikte vormgeving van de website

10. Versturen van herinneringen aan recensies per mail

11. Autoriteit verantwoordelijk voor het recht inzake gegevensbescherming

12. Contactmogelijkheden en uw rechten1. Toegangsgegevens en Hosting

Je kunt onze websites bezoeken zonder daarbij informatie over uw identiteit door te geven. Bij elke raadpleging van een website slaagt de webserver automatisch enkel zogenaamde server-logfile op. Die bevat bijvoorbeeld de naam van de opgevraagde bestanden, je IP-adres, de datum en tijd van de raadpleging, de hoeveelheid aan uitgewisselde gegevens en de geïnformeerde Provider (toegangsgegevens), en documenteert de raadpleging. Deze toegangsgegevens worden uitsluitend gebruikt om de website storingsvrij te laten functioneren en ons aanbod te verbeteren. Dit gebeurt, overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub. f EU-AVG, in het kader van de behartiging van de afgewogen gerechtvaardigde belangen bij een correcte voorstelling van ons aanbod. Alle toegangsgegevens worden ten laatste zeven dagen na het einde van het bezoek aan onze website verwijderd.

Hostingdiensten door derden

In het kader van een verwerking in onze opdracht levert een derde ons diensten voor de hosting en voorstelling van onze website. Dit gebeurt in het kader van de behartiging van de afgewogen gerechtvaardigde belangen bij een correcte voorstelling van ons aanbod. Alle gegevens die in het kader van het gebruik van deze website of in de daarvoor voorziene formulieren in de online winkel, zoals hieronder beschreven, worden op zijn servers verwerkt. Verwerking van gegevens op andere servers vindt enkel plaats in het kader van de hieronder beschreven gevallen. Deze dienstenverstrekker bevindt zich in een land van de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER).

2. Gegevensverzameling en -gebruik ter uitvoering van het contract en aanmaken van een klantenaccount

Wij verzamelen jouw persoonsgegevens als je ons deze vrijwillig meedeelt in het kader van je bestelling, een contactopname (bijvoorbeeld via het contactformulier of email) of het aanmaken van een klantenaccount. De verplichte velden worden als zodanig aangegeven aangezien we in deze gevallen de gegevens met dwang nodig hebben voor de uitvoering van het contract, of met andere woorden om je contactopname te kunnen verwerken of je klantenaccount aan te maken. Zonder deze gegevens kun je namelijk geen bestelling plaatsen en/of account aanmaken, en geen contactopname versturen. Welke gegevens precies opgeslagen worden, is telkens zichtbaar in het invulformulier. Wij gebruiken die door jouw meegedeelde gegevens overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub. f EU-AVG voor de uitvoering van het contract en de verwerking van uw aanvragen. Na de volledige uitvoering van het verdrag of het verwijderen van uw klantenaccount worden uw gegevens ingeperkt voor verdere verwerking en verwijderd na afloop van de belastings- en handelsrechtelijke termijnen, in zoverre u niet uitdrukkelijk akkoord bent gegaan met het verdere gebruik van uw gegevens of wij ons eventueel aanvullend gegevensgebruik, die wettelijk toegestaan is en waarover wij jou in deze verklaring informeren, voorbehouden. Je klantenaccount verwijderen is ten allen tijde mogelijk en kan door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via de daarvoor voorziene functie in het klantenaccount.

3. Gegevensoverdracht

Voor de contractuitvoering dragen wij jouw gegevens overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub. f EU-AVG over aan het postorderbedrijf die de levering uitvoert, in zoverre dit voor de levering van de bestelde goederen vereist is. Naargelang de betalingsdienstaanbieder die je kiest tijdens het bestelproces, dragen wij voor de afhandeling van betalingen de hiervoor verzamelde gegevens over aan de daarvoor gevolmachtigde kredietinstelling en eventueel aan de door ons gevolmachtigde betalingsdienstaanbieder, of met andere woorden aan de gekozen betaaldienst. Eventueel verzamelen de gekozen betalingsdienstaanbieders deze gegevens ook zelf, indien je bij hen een geregistreerd account hebt. In dat geval moet je je tijdens het bestelproces bij de betalingsdienstaanbieder aanmelden met jouw toegangsgegevens. Daarbij geldt telkens de privacyverklaring van de betrokken betalingsdienstaanbieder.
Wij stellen betalingsdienstaanbieders en postorderbedrijven aan die hun zetel buiten de EU hebben. De overdracht van persoonsgegevens aan deze ondernemingen gebeurt enkel in het kader van de noodzakelijkheid van de contractuitvoering.

Gegevensoverdracht aan postorderbedrijven

In zoverre je ons hiervoor tijdens of na jouw bestelling je uitdrukkelijke toestemming gegeven hebt, geven wij overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub. f EU-AVG je e-mailadres en telefoonnummer door aan het gekozen postorderbedrijf, zodat deze voorafgaand aan de levering met jou contact kan opnemen voor de aankondiging van de levering, of meer bepaald voor de afstemming ervan.
Die toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of direct naar de postorderbedrijven aan de hieronder opgegeven contactadressen. Na intrekking verwijderen wij jouw hiervoor opgegeven gegevens, in zoverre je niet uitdrukkelijk akkoord bent gegaan met het verdere gebruik van je gegevens of wij ons eventueel aanvullend gegevensgebruik, die wettelijk toegestaan is en waarover wij je in deze verklaring informeren, voorbehouden.

DHL Paket GmbH
Charles-de-gaulle-Straße 20
53113 Bonn
DUITSLAND

DHL Express Germany GmbH
Heinrich-Brüning-Straße 5
53113 Bonn
DUITSLAND

United Parcel Service Deutschland S.à.r.l & Co. OHG
Görlitzer Straße 1
41460 Neuss
DUITSLAND

Bij de verzending van uw goederen worden de gegevens voor het volgen van de verzending en de identificatie van probleemgevallen overeenkomstig (artikel 6, lid 1, onder b), van de bestelling verwerkt (in het kader van contractuele/precontractuele relaties, artikel 6, lid 1, onder f) volgens DSGVO. De gebruikersinformatie wordt opgeslagen en verwerkt in het PAQATO verzendanalysesysteem van PAQATO GmbH, Johann-Krane-Weg 6, 48149 Münster in Duitsland, om de goederen sneller en foutloos te kunnen leveren en een vlotte communicatie te garanderen (gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f) DSGVO. We verwijderen de gegevens als ze niet meer nodig zijn. Wij controleren de noodzaak om de twee jaar; hiervoor gelden de wettelijke archiveringsverplichtingen.

4. Nieuwsbrief per e-mail en postreclame

E-mailreclame met aanmelding voor de nieuwsbrief


Afmelden van de nieuwsbrief is ten allen tijde mogelijk en kan door een bericht aan de hieronder beschreven contactmogelijkheid of door een daarvoor voorziene link in de nieuwsbrief te volgen. Na afmelding verwijderen wij jouw e-mailadres, in zoverre je niet uitdrukkelijk akkoord bent gegaan met het verdere gebruik van je gegevens of wij ons eventueel aanvullend gegevensgebruik, die wettelijk toegestaan is en waarover wij je in deze verklaring informeren, voorbehouden.

De nieuwsbrief wordt in het kader van een door ons opgegeven opdracht verzonden door een dienstverlener, aan wie wij jouw e-mailadres overdragen.

Deze dienstverlener zetelt in de Verenigde Staten (VS) en is gecertificeerd door het EU-US-Privacy Shield. Een actueel certificaat hiervan kun je hier bekijken. Op grond van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste voor door het Privacy Shield gecertificeerde ondernemingen een aangepaste norm voor gegevensbescherming vastgesteld.

Postreclame en recht van opzeg


De reclamepost wordt verstuurd in onze opdracht door een dienstverlener, aan wie wij uw gegevens overdragen. Je kunt de opslag en het gebruik van jouw gegevens voor deze doeleinden ten allen tijde opzeggen door een bericht aan de hieronder beschreven contactmogelijkheid.

5. Social Media Kanalen

Facebook

Facebook Ireland Limited ("Facebook") is in het algemeen verantwoordelijk voor het verzamelen en verder verwerken van persoonlijke gebruikersgegevens op de websites van Facebook. Wij wijzen u erop dat Facebook bepaalde informatie over uw bezoek aan onze Facebook-pagina verzamelt en verwerkt, ook als u geen Facebook-gebruikersaccount hebt of niet bij Facebook bent ingelogd. Voor informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Facebook verwijzen wij u naar het gegevensbeleid van Facebook (Privacybeleid). Voor ons als beheerders van deze Facebookpagina is alleen uw openbare profiel op Facebook zichtbaar. De informatie die hier kan worden bekeken, hangt af van de instellingen in uw profiel. Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens (zoals uw naam en de inhoud van uw berichten, vragen of andere bijdragen aan ons) als u contact met ons opneemt via onze Facebook-pagina. Wij verwerken deze gegevens vervolgens met het oog op de verwerking en, indien nodig, de beantwoording van uw berichten. Afhankelijk van de reden en de inhoud van het gesprek is deze verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU ("DS-GVO"), met name om contact met u op te kunnen nemen naar aanleiding van uw vragen of berichten, of op artikel 6, lid 1, onder b), DS-GVO indien uw vraag gericht is op het sluiten van een overeenkomst met ons. Daarnaast verstrekt Facebook ons zogeheten page insights-gegevens. Deze gegevens zijn anonieme statistieken die we kunnen gebruiken om de kwaliteit van onze Facebook-pagina en onze inhoud te evalueren. Deze statistieken worden samengesteld op basis van gebruiksgegevens die Facebook verzamelt over uw interactie met onze Facebook-pagina; wij hebben geen toegang tot deze gebruiksgegevens. Facebook heeft ons toegezegd de primaire verantwoordelijkheid te nemen voor de verwerking van Page Insights-gegevens en te voldoen aan uw rechten op grond van de GDPR (zie hieronder voor meer informatie) en u te voorzien van de essentie van de overeenkomst die hierop van toepassing is (https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum). Deze verwerkingen zijn gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang volgens Art. 6 (1) (f) DS-GVO, in het bijzonder om gebruiksvoorkeuren te identificeren (bijv. aantal zogenaamde volgers, aantal weergaven van individuele paginagedeelten, gebruikersstatistieken naar leeftijd, geografie en taal) en om het aanbod op onze Facebook-pagina zo dicht mogelijk bij de doelgroep te kunnen aanpassen en verbeteren. Wij slaan uw persoonsgegevens op onze systemen op, d.w.z. buiten Facebook, indien en voor zolang dit nodig is voor het verzamelen van de gegevens of indien er wettelijke bewaarplichten zijn. U bent niet wettelijk of contractueel verplicht om uw persoonsgegevens te overhandigen. Indien u onze Facebook-pagina wenst te bezoeken, is het onvermijdelijk dat uw persoonsgegevens door Facebook worden verwerkt. Het is denkbaar dat sommige van de verzamelde gegevens ook buiten de Europese Unie door Facebook in de Verenigde Staten worden verwerkt. Om een adequaat niveau van gegevensbescherming te waarborgen, baseert Facebook dergelijke doorgiften van gegevens op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.

 

Instagram

Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland, is in het algemeen verantwoordelijk voor het verzamelen en verder verwerken van persoonlijke gebruikersgegevens op de websites van Instagram. Wij wijzen u erop dat Instagram bepaalde informatie over uw bezoek aan onze Instagram-pagina verzamelt en verwerkt, ook als u geen Instagram-gebruikersaccount hebt of niet bent ingelogd op Instagram. Voor informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Instagram verwijzen wij u naar het privacybeleid van Instagram op https://help.instagram.com/519522125107875. Voor ons als beheerder van deze Instagram-pagina is alleen uw openbare profiel op Instagram zichtbaar. De informatie die hier kan worden bekeken hangt af van uw instellingen in uw profiel. Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens (zoals uw naam en de inhoud van uw berichten, vragen of andere bijdragen aan ons) als u contact met ons opneemt via onze Instagram-pagina. Wij verwerken deze gegevens vervolgens met het oog op de verwerking en, indien nodig, de beantwoording van uw berichten. Afhankelijk van de reden en de inhoud van het gesprek is deze verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU ("DS-GVO"), met name om contact met u op te kunnen nemen naar aanleiding van uw vragen of berichten, of op artikel 6, lid 1, onder b), van de DS-GVO indien uw vraag gericht is op het sluiten van een overeenkomst met ons. Daarnaast voorziet Instagram ons van zogenaamde page insights data. Deze gegevens zijn anonieme statistieken die we kunnen gebruiken om de kwaliteit van onze Instagram-pagina en onze inhoud te evalueren. Deze statistieken worden gecreëerd op basis van gebruiksgegevens die Instagram verzamelt over uw interactie met onze Instagram-pagina; wij hebben geen toegang tot deze gebruiksgegevens. Instagram of Facebook, al naargelang het geval, heeft zich jegens ons ertoe verbonden de primaire verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de verwerking van Page Insights Data en te voldoen aan uw rechten op grond van de GDPR (zie hieronder voor meer informatie) en u te voorzien van de essentie van de overeenkomst die hierop van toepassing is (https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum). Deze verwerkingen zijn gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig art. 6 (1) (f) DS-GVO, met name om gebruiksvoorkeuren te identificeren (bijv. aantal zogenaamde volgers, aantal weergaven van afzonderlijke paginagedeelten, gebruikersstatistieken naar leeftijd, geografie en taal) en om het aanbod op onze Instagram-pagina zo goed mogelijk op de doelgroep te kunnen afstemmen en verbeteren. Wij slaan uw persoonsgegevens op onze systemen op, d.w.z. buiten Instagram, indien en voor zolang dit nodig is voor het verzamelen van de gegevens of indien er wettelijke bewaarplichten zijn. U bent niet wettelijk of contractueel verplicht om uw persoonsgegevens te overhandigen. Voor zover u onze Instagram-pagina wenst te bezoeken, is de verwerking van uw persoonsgegevens door Facebook onvermijdelijk. Het is denkbaar dat sommige van de verzamelde gegevens ook buiten de Europese Unie worden verwerkt door Facebook Inc. dat in de VS is gevestigd. Om een adequaat niveau van gegevensbescherming te waarborgen, baseert Instagram dergelijke gegevensoverdrachten op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.

TikTok

Wij exploiteren een bedrijfsaanwezigheid op het TikTok-platform om onze producten en diensten te promoten en om met potentiële klanten of cliënten te communiceren. Op dit sociale mediaplatform zijn wij gezamenlijk verantwoordelijk met TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ierland. De functionaris voor gegevensbescherming van TikTok is te bereiken via een contactformulier:

https://www.tiktok.com/legal/report/DPO

Wij hebben de gezamenlijke verantwoordelijkheid geregeld in een overeenkomst betreffende de respectieve verplichtingen in de zin van de GDPR. Deze overeenkomst, waaruit de wederzijdse verplichtingen voortvloeien, kan worden geraadpleegd op de volgende link:

https://ads.tiktok.com/i18n/official/article?aid=998850064133680764#:~:text=1.1%20These%20TikTok%20Controller%20to,%22TikTok%20European%20Data%22).

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens die als gevolg hiervan plaatsvindt en hieronder wordt weergegeven, is art. 6, lid 1, onder f), DSGVO. Ons legitiem belang ligt in de analyse, communicatie, verkoop en reclame van onze producten en diensten. De rechtsgrondslag kan ook de toestemming van de gebruiker zijn, overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. a DSGVO ten opzichte van de platformexploitant. De gebruiker kan deze toestemming voor de toekomst te allen tijde intrekken door de platformexploitant hiervan in kennis te stellen overeenkomstig artikel 7, lid 3, DSGVO. Wanneer onze online aanwezigheid wordt opgeroepen op het TikTok-platform, worden de gegevens van de gebruiker (bijv. persoonsgegevens, IP-adres, enz.) verwerkt door TikTok Technology Limited, als de exploitant van het platform in de EU. Deze gebruikersgegevens worden gebruikt voor statistische informatie over het gebruik van onze bedrijfsaanwezigheid op TikTok. TikTok Technology Limited, gebruikt deze gegevens voor marktonderzoek en reclamedoeleinden en om profielen van de gebruikers te creëren. Deze profielen stellen TikTok Technology Limited bijvoorbeeld in staat om te adverteren aan gebruikers binnen en buiten TikTok op basis van hun interesses. Indien de gebruiker op het moment van het gesprek is ingelogd op zijn of haar account op TikTok, kan TikTok Technology Limited de gegevens ook koppelen aan de desbetreffende gebruikersaccount. Indien de gebruiker via TikTok contact met ons opneemt, zullen de persoonsgegevens die de gebruiker bij die gelegenheid heeft ingevoerd, worden gebruikt om het verzoek te verwerken. De gegevens van de gebruiker worden door ons gewist zodra de vraag van de gebruiker afdoende is beantwoord en er geen wettelijke verplichtingen zijn om gegevens te bewaren, bijvoorbeeld in het geval van een latere contractverwerking, die daartegen pleiten. Zur Verarbeitung der Daten werden von der TikTok Technology Limited, ggf. auch Cookies gesetzt. Sollte der Nutzer mit dieser Verarbeitung nicht einverstanden sein, so besteht die Möglichkeit, die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung des Browsers zu verhindern. Bereits gespeicherte Cookies können ebenfalls jederzeit gelöscht werden. Die Einstellungen hierzu sind vom jeweiligen Browser abhängig. Bei Flash-Cookies lässt sich die Verarbeitung nicht über die Einstellungen des Browsers unterbinden, sondern durch die entsprechende Einstellung des Flash-Players. Indien de gebruiker de installatie van cookies verhindert of beperkt, kan dit betekenen dat niet alle functies van Facebook volledig kunnen worden gebruikt. Voor meer details over de verwerkingsactiviteiten, hoe u deze kunt voorkomen en hoe u de door TikTok verwerkte gegevens kunt verwijderen, verwijzen wij u naar het gegevensbeleid van TikTok:

https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=nl

 

YouTube

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland is verantwoordelijk voor het verzamelen en verder verwerken van persoonlijke gebruikersgegevens op YouTube-websites. Houd er rekening mee dat YouTube bepaalde informatie over uw bezoek aan onze YouTube-site verzamelt en verwerkt, zelfs als u geen YouTube-gebruikersaccount hebt of niet bent ingelogd bij YouTube. Voor informatie over de verwerking van persoonsgegevens door YouTube verwijzen wij u naar het privacybeleid van YouTube op https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de . Voor ons als beheerders van deze YouTube site, is alleen jouw openbare profiel op YouTube zichtbaar. De informatie die hier kan worden bekeken, hangt af van de instellingen in uw profiel. Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens (zoals uw naam en de inhoud van uw berichten, vragen of andere bijdragen aan ons) als u contact met ons opneemt via onze YouTube-pagina. Wij verwerken deze gegevens vervolgens met het oog op de verwerking en, indien nodig, de beantwoording van uw inzendingen. Afhankelijk van de reden en de inhoud van het gesprek is deze verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("GDPR") van de EU, met name om contact met u te kunnen opnemen naar aanleiding van uw vragen of bijdragen, of op artikel 6, lid 1, onder b), van de GDPR indien uw vraag gericht is op het sluiten van een contract met ons. Daarnaast verstrekt YouTube ons zogenaamde analytische gegevens. Deze gegevens zijn anonieme statistieken die we kunnen gebruiken om de kwaliteit van onze YouTube-pagina en onze inhoud te evalueren. Deze statistieken worden samengesteld op basis van gebruiksgegevens die YouTube verzamelt over uw interactie met onze YouTube-pagina; wij hebben geen toegang tot deze gebruiksgegevens. Deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig Art. 6 (1) (f) DS-GVO, in het bijzonder om gebruiksvoorkeuren te herkennen (bijv. aantal zogenaamde volgers, aantal weergaven van afzonderlijke paginagedeelten, gebruikersstatistieken naar leeftijd, geografie en taal) en om het aanbod op onze YouTube-pagina zo goed mogelijk op de doelgroep te kunnen afstemmen en verbeteren. Wij bewaren uw persoonsgegevens op onze systemen, d.w.z. buiten YouTube, indien en voor zolang dit nodig is voor het verzamelen van de gegevens of indien er wettelijke bewaarplichten zijn. U bent niet wettelijk of contractueel verplicht om uw persoonsgegevens te overhandigen. Indien u onze YouTube-pagina wenst te bezoeken, is de verwerking van uw persoonsgegevens door Google onvermijdelijk. Het is denkbaar dat sommige van de verzamelde gegevens ook buiten de Europese Unie worden verwerkt door Google LLC en haar volledige dochterondernemingen in de Verenigde Staten. Om een adequaat niveau van gegevensbescherming te waarborgen, baseert Google LLC dergelijke gegevensoverdrachten op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Wij maken gebruik van gekwalificeerde dienstverleners (dialoogmarketingbureaus) voor het ontwerp en onderhoud van deze YouTube-pagina. Wij geven alleen persoonsgegevens aan hen door, voor zover dit noodzakelijk is voor de bovengenoemde doeleinden (bijv. het beantwoorden van uw vragen), voor het nastreven van legitieme belangen of voor zover u daarmee hebt ingestemd. Wij hebben met deze dienstverleners de nodige documenten inzake gegevensbescherming afgesloten, in het bijzonder overeenkomstig artikel 28 DS-GVO.

Vimeo

Vimeo, Inc. 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA is algemeen verantwoordelijk voor het verzamelen en verder verwerken van persoonlijke gebruikersgegevens op Vimeo websites. Houd er rekening mee dat Vimeo bepaalde informatie over uw bezoek aan onze Vimeo-site verzamelt en verwerkt, zelfs als u geen Vimeo-gebruikersaccount hebt of niet bent aangemeld bij Vimeo. Voor informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Vimeo verwijzen wij u naar het privacybeleid van Vimeo op https://vimeo.com/privacy. Voor ons als beheerders van deze Vimeo site, is alleen uw publieke profiel op Vimeo zichtbaar. De informatie die hier kan worden bekeken, hangt af van de instellingen in uw profiel. Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens (zoals uw naam en de inhoud van uw berichten, vragen of andere bijdragen aan ons) wanneer u contact met ons opneemt via onze Vimeo-pagina. Wij verwerken deze gegevens vervolgens met het oog op de verwerking en, in voorkomend geval, de beantwoording van uw opmerkingen. Afhankelijk van de reden en de inhoud van het gesprek is deze verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU ("DS-GVO"), met name om contact met u op te kunnen nemen naar aanleiding van uw vragen of bijdragen, of op artikel 6, lid 1, onder b), DS-GVO indien uw vraag gericht is op het sluiten van een overeenkomst met ons. Daarnaast verstrekt Vimeo ons zogenaamde Analytics-gegevens. Deze gegevens zijn anonieme statistieken die we kunnen gebruiken om de kwaliteit van onze Vimeo-site en -inhoud te evalueren. Deze statistieken worden samengesteld op basis van gebruiksgegevens die Vimeo verzamelt over uw interactie met onze Vimeo-site; wij hebben geen toegang tot deze gebruiksgegevens. Deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig Art. 6 (1) (f) DS-GVO, in het bijzonder om gebruiksvoorkeuren te identificeren (bijv. aantal zogenaamde volgers, aantal weergaven van individuele paginagedeelten, gebruikersstatistieken naar leeftijd, geografie en taal) en om het aanbod op onze Vimeo-pagina zo goed mogelijk op de doelgroep te kunnen afstemmen en verbeteren. Wij slaan uw persoonsgegevens op onze systemen op, d.w.z. buiten Vimeo, indien en voor zolang dit noodzakelijk is voor het verzamelen van de gegevens of indien er wettelijke verplichtingen zijn om deze te bewaren. U bent niet wettelijk of contractueel verplicht om uw persoonsgegevens te verstrekken. Indien u ervoor kiest onze Vimeo-site te bezoeken, is de verwerking van uw persoonsgegevens door Vimeo onvermijdelijk. Het is denkbaar dat sommige van de verzamelde gegevens ook buiten de Europese Unie worden verwerkt door Vimeo, Inc. in de VS. Om een adequaat niveau van gegevensbescherming te waarborgen, baseert Vimeo, Inc. dergelijke gegevensoverdrachten op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.

Pinterest

We hebben een bedrijfsaanwezigheid op het Pinterest-platform om reclame te maken voor onze producten en diensten en om te communiceren met geïnteresseerde partijen of klanten. Op dit sociale mediaplatform zijn we samen verantwoordelijk met Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ierland, en de functionaris voor gegevensbescherming van Pinterest kan worden gecontacteerd via een contactformulier:

https://help.pinterest.com/de/data-protection-officer-contact-form 

We hebben de gezamenlijke verantwoordelijkheid geregeld in een overeenkomst met betrekking tot de respectieve verplichtingen in de zin van de GDPR. Deze overeenkomst, waarin de wederzijdse verplichtingen zijn vastgelegd, is beschikbaar op de volgende link

https://business.pinterest.com/de/pinterest-advertising-services-agreement/rest-of-apac/

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens die als gevolg hiervan plaatsvindt en hieronder wordt beschreven, is art. 6 lid 1 lit. f GDPR. Ons legitieme belang ligt in het analyseren, communiceren, verkopen en adverteren van onze producten en diensten. De rechtsgrondslag kan ook de toestemming van de gebruiker aan de platformbeheerder zijn in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. De gebruiker kan deze toestemming voor de toekomst te allen tijde intrekken door de platformbeheerder hiervan op de hoogte te stellen in overeenstemming met Art. 7 para. 3 GDPR. Wanneer onze online aanwezigheid wordt bezocht op het Pinterest platform, verwerkt Pinterest Europe Limited (bedrijfsregistratienummer 536944), als de exploitant van het platform in de EU, de gegevens van de gebruiker (bijv. persoonlijke informatie, IP-adres, enz.) Deze gebruikersgegevens worden gebruikt voor statistische informatie over het gebruik van onze bedrijfsaanwezigheid op Pinterest. Pinterest Europe Limited gebruikt deze gegevens voor marktonderzoek en reclamedoeleinden en om gebruikersprofielen aan te maken. Op basis van deze profielen kan Pinterest Europe Limited bijvoorbeeld reclame maken voor gebruikers binnen en buiten Pinterest op basis van hun interesses. Als de gebruiker is ingelogd op zijn Pinterest account op het moment van toegang, kan Pinterest Europe Limited de gegevens ook koppelen aan de respectieve gebruikersaccount. Als de gebruiker contact met ons opneemt via Pinterest, zullen de persoonlijke gegevens die de gebruiker bij deze gelegenheid heeft ingevoerd, worden gebruikt om de aanvraag te verwerken. De gegevens van de gebruiker zullen door ons worden verwijderd als de vraag van de gebruiker definitief is beantwoord en er geen wettelijke verplichtingen zijn om de gegevens te bewaren, bijvoorbeeld in het geval van latere contractverwerking. Pinterest Europe Limited kan ook cookies gebruiken om de gegevens te verwerken. Als de gebruiker niet instemt met deze verwerking, is het mogelijk om de installatie van cookies te voorkomen door de browser dienovereenkomstig in te stellen. Reeds opgeslagen cookies kunnen ook op elk moment worden verwijderd. De instellingen hiervoor zijn afhankelijk van de betreffende browser. In het geval van Flash-cookies kan de verwerking niet worden verhinderd via de browserinstellingen, maar door de overeenkomstige instelling in de Flash-speler. Als de gebruiker de installatie van cookies verhindert of beperkt, kan dit betekenen dat niet alle functies van Pinterest volledig kunnen worden gebruikt. Meer informatie over de verwerkingsactiviteiten, de preventie ervan en de verwijdering van de door Instagram verwerkte gegevens is te vinden in het gegevensbeleid van Pinterest:

https://help.pinterest.com/de/article/your-privacy-and-data-settings

 

Whatsapp-Kanaal

Je kunt je abonneren op ons WhatsApp-kanaal. We gebruiken dit kanaal om informatie te versturen, zoals recepten, advertenties over promoties en onze producten, maar ook informatie over nieuwsbrieven of wedstrijden. Hiervoor verwerken we je profielgegevens (profielnaam en profielfoto) en je interacties met het kanaal via emoji's. Ons WhatsApp-kanaal geeft ons geen toegang tot het telefoonnummer dat je gebruikt op WhatsApp (tenzij we je hebben opgeslagen als contactpersoon) of de inhoud van berichten.

De wettelijke basis hiervoor is je toestemming (Art. 6 para. 1 a) GDPR). Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst door gebruik te maken van de optie om je af te melden van een kanaal binnen WhatsApp. Raadpleeg ook de verdere informatie van WhatsApp.

 

Verlinking naar sociale media via een grafische of tekstlink

Wij promoten ook aanwezigheden op de hieronder vermelde sociale netwerken op onze website. De integratie vindt plaats via een gekoppelde grafische voorstelling van het betrokken netwerk. Het gebruik van deze gekoppelde afbeelding voorkomt dat automatisch een verbinding tot stand wordt gebracht met de respectieve server van het sociale netwerk wanneer een website met een advertentie van sociale media wordt opgeroepen om een afbeelding van het respectieve netwerk zelf weer te geven. Alleen door op de overeenkomstige afbeelding te klikken, wordt de gebruiker doorverwezen naar de dienst van het desbetreffende sociale netwerk.

Nadat de gebruiker is doorgestuurd, wordt informatie over de gebruiker verzameld door het desbetreffende netwerk. Het kan niet worden uitgesloten dat de aldus verzamelde gegevens in de VS zullen worden verwerkt.

Dit zijn in eerste instantie gegevens zoals IP-adres, datum, tijd en bezochte pagina. Indien de gebruiker gedurende die tijd is ingelogd op zijn of haar gebruikersaccount van het betrokken netwerk, kan de netwerkexploitant de verzamelde informatie over het specifieke bezoek van de gebruiker toewijzen aan de persoonlijke account van de gebruiker. Indien de gebruiker interactie heeft via een "Share"-knop van het respectieve netwerk, kan deze informatie worden opgeslagen in de persoonlijke gebruikersaccount van de gebruiker en kan zij worden gepubliceerd. Als de gebruiker wil voorkomen dat de verzamelde informatie direct aan zijn/haar gebruikersaccount wordt toegewezen, moet hij/zij uitloggen voordat hij/zij op de afbeelding klikt. Bovendien is het mogelijk de respectieve gebruikersaccount dienovereenkomstig te configureren.

De volgende sociale netwerken zijn door middel van links in onze site geïntegreerd:

Facebook

Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland, een dochteronderneming van Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten.

Privacybeleid: https://www.facebook.com/policy.php

Vimeo

Vimeo, Inc. 555 West 18th Street New York, New York 10011, Verenigde Staten

Privacybeleid: https://vimeo.com/privacy

YouTube

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, een dochteronderneming van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA

Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy

Instagram

Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland, een dochteronderneming van Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten.

Privacybeleid: https://help.instagram.com/519522125107875

TikTok

TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ierland

Privacybeleid: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=nl

Pinterest

Pinterest Europe Limited (ondernemingsnummer 536944), met maatschappelijke zetel op 2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Ierland.

Privacybeleid: https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy 

Whatsapp-Kanaal

WhatsApp Ireland Limited Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Ierland.

Privacybeleid: https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy-eea?lang=nl_NL 

 

6. Gegevensgebruik bij afhandeling van betalingIdentiteits- en kredietwaardigheidscontrole bij keuze van Klarna-betalingsdiensten

Wanneer je voor de betalingsdienst van Klarna kiest, vragen wij je toestemming, overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub. f EU-AVG, om voor de betalingsafhandeling en een identiteits- en kredietwaardigheidscontrole de vereiste gegevens aan Klarna te overdragen. In Nederland kunnen de zakelijke gegevens die in Klarnas privacy statement vermeld worden, gebruikt worden voor de identiteits- en kredietwaardigheidscontrole. De ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van wanbetaling gebruikt Klarna voor een weloverwogen beslissing over het opstellen, doorvoeren of beëindigen van het contract. Uw toestemming intrekken is ten allen tijde mogelijk en kan door een bericht aan de hieronder beschreven contactmogelijkheid. Dat kan tot gevolg hebben dat we u bepaalde betaalmogelijkheden niet meer kunnen aanbieden. Je kunt je toestemming voor het gebruik van jouw persoonsgegevens ook steeds intrekken bij klarna.

7. Cookies en webanalyse

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk vorm te geven en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, om passende producten te tonen of voor marktonderzoek gebruiken wij op onze verschillende websites zogenaamde cookies. Dit gebeurt, overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub. f EU-AVG, in het kader van de behartiging van de afgewogen gerechtvaardigde belangen bij een correcte voorstelling van ons aanbod. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op jouw eindapparatuur opgeslagen worden. Sommige van de door ons gebruikte cookies (de zogenaamde sessiecookies) worden na je browsersessie, dus het sluiten van browser, weer verwijderd. Andere cookies (permanente cookies) blijven op uw eindapparatuur en maken het voor ons mogelijk om bij jouw volgende bezoek jouw browser weer te herkennen. De duur van de opslag kun je in het overzicht van de cookie-instelling van jouw webbrowser controleren. Je kunt jouw browser zo instellen, dat je over de instelling van cookies geïnformeerd wordt en steeds apart over het accepteren ervan kan beslissen en in bepaalde gevallen of in het algemeen cookies niet accepteert. Elke browser verschilt in de wijze hoe die de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, dat je uitlegt hoe je jouw cookie-instellingen kan veranderen. Dit vind je voor elke browser apart onder de volgende links:
Internet Explorer™
Safari™
Chrome™
Firefox™
Opera™
Wanneer je de cookies niet accepteert kan de functionaliteit van onze website ingeperkt zijn.
Deze website gebruikt in het kader van het gebruik van Google Analytics (zie onder) ook de zogenaamde Doubleclick-Cookie, die de herkenning van jouw browser bij het bezoek van andere websites mogelijk maakt. Dit gebeurt, overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub. f EU-AVG, in het kader van de behartiging van de afgewogen gerechtvaardigde belangen bij een optimale commercialisering van onze website. De door de cookies opgeroepen informatie bij bezoek aan deze website wordt aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Het IP-adres wordt daarbij ingekort door activatie van de IP-anonimisering op deze website alvorens overdracht binnen lidstaten van de EU of naar andere landen die partij zijn bij de overeenkomst betreffende de EER. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar ingekort. Dat anonieme IP-adres, dat in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen wordt, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

Google zal deze informatie gebruiken om verslagen over uw website-activiteit samen te stellen en om diensten te leveren die samenhangen met het gebruik van de website. Dit gebeurt, overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub. f EU-AVG, in het kader van de behartiging van de afgewogen gerechtvaardigde belangen bij een optimale commercialisering van onze website. Ook zal Google deze informatie in bepaalde gevallen aan derden overdragen, in zoverre dit wettelijk toegestaan is en derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Na wegvallen van het nut van en einde van het gebruik van Google DoubleClick door ons worden de bijhorende verzamelde gegevens verwijderd. Google DoubleClick is een aanbieding van Google LLC. (www.google.nl). Google LLC heeft zijn hoofdzetel in de VS en is gecertificeerd door het EU-US-Privacy Shield. Een actueel certificaat kun jehier bekijken. Op grond van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste voor door het Privacy Shield gecertificeerde ondernemingen een aangepaste norm voor gegevensbescherming vastgesteld.

Je kunt de Double-Click-cookie via deze link deactiveren. Daarnaast kun je bij de Digital Advertising Alliance informatie opvragen over cookies en de instellingen in orde brengen. Je kunt je browser zo instellen, dat je over de instelling van cookies geïnformeerd wordt en steeds apart over het accepteren ervan kan beslissen en in bepaalde gevallen of in het algemeen cookies niet accepteert. Wanneer je de cookies niet accepteert kan de functionaliteit van onze website ingeperkt zijn.

Gebruik van Google (Universal) Analytics voor webanalyse

Deze website gebruikt voor website-analyse Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google LLC (www.google.de). Dit gebeurt, overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub. f EU-AVG, in het kader van de behartiging van de afgewogen gerechtvaardigde belangen bij een correcte voorstelling van ons aanbod. Google (Universal) Analytics gebruikt methoden die het mogelijk maken van uw gebruik van deze website te analyseren, zoals bijvoorbeeld het gebruik van cookies. De automatisch verzamelde gegevens over uw gebruik van deze website worden normaal gezien overgedragen aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Het IP-adres wordt daarbij ingekort door activatie van de IP-anonimisering op deze website alvorens overdracht binnen lidstaten van de EU of naar andere landen die partij zijn bij de overeenkomst betreffende de EER. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar ingekort. Dat anonieme IP-adres, dat in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen wordt, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. Na wegvallen van het nut van en einde van het gebruik van Google Analytics door ons worden de bijhorende verzamelde gegevens verwijderd.
Google LLC heeft zijn hoofdzetel in de VS en is gecertificeerd door het EU-US-Privacy Shield. Een actueel certificaat kun je hier bekijken. Op grond van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste voor door het Privacy Shield gecertificeerde ondernemingen een aangepaste norm voor gegevensbescherming vastgesteld.
U kan de overdracht aan Google van gegevens over het gebruik van de website, opgeslagen door cookies (inclusief uw IP-adres), en de verwerking hiervan verhinderen, door op de via de volgende link de beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: Opt-Out
Als alternatief voor de browser-plugin kan u op deze link klikken, om de verwerking door Google Analytics op deze website in de toekomst te verhinderen. Daarbij wordt een opt-out-cookie op uw eindapparaat geplaatst. Om fr cookies te verwijderen, kunt u nogmaals op de link klikken.

Gebruik van Google Tag Manager voor webanalyse

Google Tag Manager is een manier voor handelaars om website-tags via een interface te beheren. Dit gebeurt, overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub. f EU-AVG, in het kader van de behartiging van de afgewogen gerechtvaardigde belangen bij een correcte voorstelling van ons aanbod. De Tool Tag Manager (die tags toevoegt) is een domein zonder cookies en slaat geen persoonsgegevens op. De tool zorgt voor de activering van tags die in bepaalde gevallen gegevens verzamelen. Google Tag Manager doet niets met deze gegevens. Wanneer op vlak van domein of cookies zich een deactivering voordoet, blijft deze voor alle tracking-tags die met Google Tag Manager ingevoegd werden, geldig.
Google Tag Manager

Gebruik van mPulse voor webanalyse

Om de gebruikerservaring op onze websites te optimaliseren, gebruiken wij de software mPulse (Akamai Technologies GmbH, Global Data Protection Office, Parkring 22, 85748 Garching, Duitsland). Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod, die prevaleren in het kader van een belangenafweging, in overeenstemming met art. 6 (1) p. 1 lit. f DSGVO. Met behulp van mPulse kunnen wij gebruikersgedrag (internetbandbreedte, laadsnelheid van de website, IP-adres, locatie, apparaatmodel, websitegebruik) op onze websites meten en evalueren. Voor dit doel plaatst mPulse cookies op het apparaat van gebruikers en kan het gebruikersgegevens zoals het besturingssysteem opslaan. Meer informatie over gegevensverwerking door mPulse vindt u hier.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens door uw "persoonlijke instellingen" op onze cookie-banner te wijzigen.

Gebruik van Hotjar voor webanalyse

Voor optimalisatie van de gebruikservaring op onze website gebruiken we de software Hotjar (Hotjar Ltd., 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europe. Dit gebeurt, overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub. f EU-AVG, in het kader van de behartiging van de afgewogen gerechtvaardigde belangen bij een correcte voorstelling van ons aanbod. Via Hotjar kunnen we surfgedrag (muisbewegingen en -klikken, scrollen, enzovoort) op onze website meten en evalueren. Hiervoor gebruikt Hotjar cookies op eindapparatuur van de gebruiker en kan gegevens van gebruikers zoals browserinformatie, besturingssysteem, verblijfsduur op de website, enzovoort, opslaan. Meer over de gegevensverwerking van Hotjar vindt u hier.
Gegevensgebruik en -opslag kan u ten allen tijde weigeren door een opt-out-cookie in te stellen. Ga daarvoor naar de volgende website en klik op “DISABLE HOTJAR”

Gebruik van Pingdom voor monitoring

Onze website gebruikt SolarsWinds Pingdom, een dienst van de Firma Pingdom ABm Kopparbergsvägen 8, 72213 Västeras, Sweden. Dit gebeurt, overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub. f EU-AVG, in het kader van de behartiging van de afgewogen gerechtvaardigde belangen bij een correcte voorstelling van ons aanbod. Pingdom gebruikt onder andere cookies, die op uw computer opgeslagen worden en die de analyse van het websitegebruik mogelijk maken. In het kader van het gebruik ervan kunnen gegevens, zoals voornamelijk IP-adressen en activiteiten van de gebruiker, aan een server van de Firma Pingdom AB overgedragen worden en daar opgeslagen worden. Verdere informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van Pingdom vindt u via de volgende link: Pingdom
Gegevensgebruik en -opslag kun je ten allen tijde weigeren door het uitvoeren van Java-Script in uw browser te deactiveren of door een tool als NoScript te instelleren.

Gebruik van Visual Website Optimizer voor webanalyse

Deze website gebruikt de analysetool Visual Website Optimizer van de aanbieder Wingify (Wingify, 14th Floor, KLJ Tower North, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi 110034, India) om meer over het gebruikersgedrag op deze website te weten te komen en het aanbod voor gebruikers te optimaliseren. Dit gebeurt, overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub. f EU-AVG, in het kader van de behartiging van de afgewogen gerechtvaardigde belangen bij een correcte voorstelling van ons aanbod. Er worden uitsluitend pseudonieme gegevens gebruikt of opgeslagen.
De gegevensverzameling en -opslag kun je ten allen tijde weigeren door een opt-out-cookie in te stellen. Ga daarvoor naar de volgende website en volg de beschreven aanwijzingen: VWO-Opt-Out

Gebruik van AppNexus voor webanalyse

Op deze website worden met technologie van AppNexus Inc. (28 W 23rd Street, 4th floor, New York, NY - 10010, USA) gegevens verzameld en opgeslagen, waaruit onder pseudoniemen gebruikersprofielen gecreëerd worden. Dit gebeurt, overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub. f EU-AVG, in het kader van de behartiging van de afgewogen gerechtvaardigde belangen bij een correcte voorstelling van ons aanbod. Deze gebruikersprofielen dienen voor de analyse van het gebruikersgedrag en worden voor de verbetering en optimale vormgeving van ons aanbod geanalyseerd.
De gegevensverzameling en -opslag kun je ten allen tijde weigeren. Ga daarvoor naar de volgende website en volg de beschreven aanwijzingen: AppNexus-Opt-Out

Het gebruik van Qlik voor het analyseren van bedrijfsinformatie

Voor het analyseren van onze bedrijfsinformatie maken we gebruik van de firma Qlik (Qliktech International A, Scheelevägen 24-26, 223 63 uit Lund, Zweden). Qlik is een analysedienst van Kabeljo Digital AB, Pontonjärgatan 28 112 37 uit Stockholm, Zweden. Qlik wordt gebruikt om het gebruik van onze website te analyseren. De wettelijke basis hiervan komt uit Art. 6 paragraaf 1 lid D uit de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Onze gerechtvaardigde interesse gaat uit naar de analyse, optimalisatie en de economische exploitatie van het gebruik van onze website. Informatie over het gebruik en de gebruiker zelf, zoals bijvoorbeeld IP-adressen, plaats, tijd of hoe vaak de website bezocht wordt, worden overgedragen aan en opgeslagen in een server in de EU. Persoonlijke informatie wordt anoniem gehouden, zodat er niet naar een echt persoon verwezen kan worden.

Verdere informatie over privacybescherming m.b.v. Qlik kunt u op deze link terugvinden.

8. Reclame via marketingnetwerkenFacebook Remarketing

Remarketing in samenwerking met de dienstverlener ZZG Tech

Wij gebruiken een conversie-API op onze website voor conversiemeting, statistische doeleinden en remarketing van het bedrijf ZZG Tech Ltd. Het bedrijf ZZG Tech Ltd is gevestigd op 2 Frederick Street London WC1X 0ND London, Verenigd Koninkrijk. De conversie-API communiceert met de servers van Facebook. Hiermee kunnen wij het gedrag van paginabezoekers volgen nadat zij naar onze website zijn doorverwezen, bijvoorbeeld door op een Facebook-advertentie te klikken, of op een andere manier op onze website zijn gekomen. Dit stelt ons in staat om het succes van Facebook-advertenties te evalueren en te optimaliseren, evenals de kwaliteit van de inhoud van onze website voor statistische en marktonderzoek-doeleinden. Tegelijkertijd kunnen wij deze dienst gebruiken om bezoekers van onze website rechtstreeks aan te spreken via het sociale netwerk Facebook door het plaatsen van zogenaamde Facebook-ads (advertenties) voor bezoekers van onze website. De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons als de exploitant van deze website en voor de dienstverlener ZZG Tech; er kunnen geen conclusies worden getrokken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het respectieve gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens ook voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken, in overeenstemming met het gegevensgebruiksbeleid van Facebook. Hierdoor kan Facebook advertenties weergeven op Facebook-pagina's, maar ook daarbuiten. Op dit gebruik van de gegevens kan door ons als beheerder van de site geen invloed worden uitgeoefend.
Het gebruik voor de bovengenoemde doeleinden vindt plaats op grond van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Wij hebben een rechtmatig belang bij effectieve reclamemaatregelen in de sociale media, alsmede bij de analyse en optimalisering en de economische exploitatie van onze website en ons aanbod.

Facebook Pixel Remarketing

Wij gebruiken de pixel voor bezoekersactie (''Facebook Pixel'') van het van het sociale platform ,,Facebook'' voor het meten van conversie. Daarnaast wordt het ook gebruikt voor statistische doeleinden en remarketing. Dit wordt beheerd door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA of als u in Europa woont door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. Met de ,,Facebook-pixel'' kan het gedrag van de websitebezoeker worden gevolgd, nadat deze op onze website zijn gekomen door een Facebook-advertentie bijvoorbeeld, of op een andere manier op onze website zijn gekomen. Op deze manier kunnen wij het succes van onze Facebook-advertenties meten en de kwaliteit van de inhoud van onze website te kunnen evalueren en optimaliseren voor statistische- en marktonderzoekdoeleinden. Telijkertijd kunnen wij met deze dienst onze websitebezoekers direct op het sociale platform Facebook aanspreken, door zogenaamde Facebook-advertenties uit te voeren boor bezoekers van onze website.
De verzamelde gegevens zijn voor ons als beheerder van onze website anoniem, wij kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens kan gebruiken voor eigen advertentie-doeleinden op Facebook en buiten Facebook te laten weergeven. De manier waarop deze data wordt gebruikt kan door ons niet worden beïnvloed.
Het gebruik van Facebook-Pixel vindt plaats naar de bovendstaande doeleinden van art 6. par. 1 lit. F DSGVO. Wij hebben een legitiem belang bij effectieve promotie op sociale media evenals bij de analyse, optimalisatie en economische werking van onze website en aanbiedingen.
Alle HTTP-Headers bevatten informatie zoals, IP-adresse, informatie over de browser, de locatie van de pagina, het document, de verwijzer en de persoon die de pagina gebruikt. Daarnaast worden gegevens , indien aanwezig, voor namen van fomulierenvelden of bepaalde website events, conversiewaarden etc. gebruikt. Tevens worden de pixelspecifieke gegevens Pixel-ID en de Facebook-cookie ontvangen.
Het verwerken van de data door Facebook Inc. gebeurt binnen de kader van richtlijnen van Facebook die onder privacyrichtlijnen te vinden is. Verdere informatie over de Facebook-pixel en de functies daarvan kunt u vinden in het helpveld.
U kunt- wanneer bij Facebook bent ingelogd- bezwaar maken tegen het gebruik van uw data voor het opstellen van relevante reclame (Facebook-Ads). Dat kunt u hier doen: Facebook-Ads.
De instellingen worden voor al uw accouts overgenomen, onafhankelijk van het gebruikte apparaat. In het privacybeleid van Facebook vindt u ook verder informatie over hoe u uw privacy kunt beschermen. Dat vindt u hier: Privacybeleid Daarnaast kunt u ook een mail sturen naar [email protected] en bezwaar maken tegen het verzamelen van relevante informatie.

Google AdWords Remarketing

Via Google Adwords maken we voor deze website reclame via de zoekresultaten in Google alsook op de websites van derden. Daarbij wordt bij bezoek aan onze website de zogenaande ‘remarketing cookie’ van Google ingezet, dat via een pseudoniem cookie-ID en op basis van de door jouw bezochte websites reclame gelinkt aan jouw interesses mogelijk maakt. Dit gebeurt, overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub. f EU-AVG, in het kader van de behartiging van de afgewogen gerechtvaardigde belangen bij een optimale commercialisering van onze website. Na wegvallen van het nut van en einde van ons gebruik van Google AdWords worden de bijhorende verzamelde gegevens verwijderd.
Een eventuele bijkomende gegevensverwerking vindt enkel plaats in zoverre je bij Google toegestemd dat je web- en app-browsergeschiedenis van Google met jouw Google-account verlinkt wordt en informatie uit jouw Google-account gebruikt wordt voor gepersonaliseerde reclame, die je op het web ziet. Als je in dit geval tijdens een bezoek aan onze website met jouw Google-account bent ingelogd, gebruikt Google jouw gegevens samen met gegevens van Google-Analytics om doelgroepenlijsten op te stellen en te definiëren voor apparaatoverschrijdende remarketing. Daarvoor worden jouw persoonsgegevens van Google aan gegevens van Google Analytics gelinkt om doelgroepen samen te stellen.
Google Adwords Remarketing is een aanbieding van Google LLC. (www.google.nl). Google LLC heeft zijn hoofdzetel in de VS en is gecertificeerd door het EU-US-Privacy Shield. Een actueel certificaat kan u hier bekijken. Op grond van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste voor door het Privacy Shield gecertificeerde ondernemingen een aangepaste norm voor gegevensbescherming vastgesteld.
Je kunt de Remarketing-cookie via deze link deaktivieren. Daarnaast je bij de Digital Advertising Alliance informatie opvragen over cookies en de instellingen in orde brengen.

Gebruik van Criteo voor retargeting

Deze website gebruik de dienst van Criteo SA, Rue Blanche, 75009 Parijs, Frankrijk (http://www.criteo.com). Met behulp van deze dienst krijgen gebruikers die onze website al bezocht hebben en in onze aanbiedingen interesse toonden, op deze website en op andere websites die ook de dienst van Criteo gebruiken, doelgerichte reclame te zien. Dit gebeurt, overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub. f EU-AVG, in het kader van de behartiging van de afgewogen gerechtvaardigde belangen bij een optimale commercialisering van onze website. De vertoning van deze reclame gebeurt op basis van informatie over het bezoek aan de verschillende websites, dat onder andere als cookies op de computer van de gebruiker opgeslagen wordt. Deze tekstbestanden worden in kader van aansluitende websitebezoeken voor gerichte productaanbiedingen geselecteerd. In geen enkel geval worden deze bestanden gebruikt om je als bezoeker van onze website persoonlijk te identificeren.
De gegevensverzameling en -opslag kun je ten allen tijde weigeren door de opt-out-cookie in te stellen. Ga daarvoor naar de volgende website en volg de beschreven aanwijzingen: Criteo-Opt-Out

Gebruik van Microsoft Bing Ads voor retargeting

Onze website gebruikt bovendien de conversion tracking van de Microsoft Corporation One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Daarbij stelt Microsoft Bing Ads een cookie in op jouw computer, indien je via een advertentie van Microsoft Bing op onze website terechtgekomen bent. Op die manier kunnen Microsoft Bing en wij herkennen wanneer iemand op een advertentie geklikt heeft, doorgestuurd werd naar onze website en op de voorziene webpagina geraakt is. Dit gebeurt, overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub. f EU-AVG, in het kader van de behartiging van de afgewogen gerechtvaardigde belangen bij een optimale commercialisering van onze website. Er wordt geen persoonlijke informatie over de gebruikersidentiteit meegedeeld.
De gegevensverzameling en -opslag kun je ten allen tijde weigeren. Ga daarvoor naar de volgende website en volg de beschreven aanwijzingen: Microsoft Bing Ads Opt-Out

9. Cookies voor een geschikte vormgeving van de websitegebruik van Adobe Typekit

Voor een mooie vormgeving van onze website gebruiken we Adobe Typekit. Typekit is een dienst van Adobe Systems Software Ireland, Ltd., die ons toegang tot de databank van lettertypes van Adobe geeft. Om de lettertypes die we gebruiken toe te kunnen passen, moet jouw computer verbinding maken met een werver van Adobe in de VS en het specifieke lettertype downloaden. Adobe ontvangt daardoor informatie die door het IP-adres van jouw apparaat via onze website verzameld werd. Dit gebeurt, overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub. f EU-AVG, in het kader van de behartiging van de afgewogen gerechtvaardigde belangen bij een optimale vormgeving van onze website.
Meer informatie over Adobe Typekit vindt u in de gegevensbeschermingsinstructies van Adobe, die u hier kan bekijken: gegevensbeschermingsinstructies van Adobe

10. Versturen van herinneringen aan recensies per mailHerinneringen aan recensies door Trusted Shops

In zoverre je ons hiervoor tijdens of na jouw bestelling jouw uitdrukkelijke toestemming gegeven heeft, geven wij overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub. f EU-AVG uw e-mailadres door aan Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Köln (www.trustedshops.nl) opdat deze firma je een herinnering voor een recensie per e-mail stuurt.
Deze toestemming kun je ten allen tijde intrekken via de hieronder beschreven contactmogelijkheid of direct via Trusted Shops.

Herinneringen aan recensies door Trustpilot

In zoverre je ons hiervoor tijdens of na jouw bestelling jouw uitdrukkelijke toestemming gegeven heeft, geven wij overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub. f EU-AVG uw e-mailadres door aan Trustpilot A/S, Pilestraede 58, 5de verdieping, DK-1112 Copenhagen (https://nl.trustpilot.com/) opdat deze firma je een herinnering voor een recensie per e-mail stuurt.
Deze toestemming kun je ten allen tijde intrekken via de hieronder beschreven contactmogelijkheid of direct via Trustpilot.

 

Herinneringen aan recensies via Yotpo

In zoverre je ons hiervoor tijdens of na jouw bestelling jouw uitdrukkelijke toestemming gegeven heeft, geven wij overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub. f EU-AVG uw e-mailadres door aan Yotpo TLV, David Khakhami 12, Tel Aviv, Israel (https://www.yotpo.com) ,opdat deze firma je een herinnering voor een recensie per e-mail stuurt.
Deze toestemming kun je ten allen tijde intrekken via de hieronder beschreven contactmogelijkheid of direct via Yotpo.

11. Autoriteit verantwoordelijk voor het recht inzake gegevensbescherming

InterNestor GmbH
Bedrijfsleiders: Moritz Meltzer, Dr. Alexander Schulz
Adres: Vitalisstraße 184 , 50827 Keulen
Telefoon: +49 (0) 221 222 838 0
E-Mail: [email protected]

12. Contactmogelijkheden en jouw rechten

Als betrokkene bezit je over de volgende rechten:

 • Overeenkomstig artikel 15 EU-AVG heeft u het recht om inzage te verkrijgen in de door ons verwerkte persoonsgegevens;
 • Overeenkomstig artikel 16 EU-AVG hebt je recht op onverwijlde rectificatie of vervollediging van onjuiste bij ons opgeslagen persoonsgegevens;
 • Overeenkomstig artikel 17 EU-AVG heb je recht op de wissing van bij ons opgeslagen persoonsgegevens, zolang de verdere verwerking niet nodig is:
  - voor het uitoefenenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
  - voor het nakomen van een wettelijke verplichting;
  - om redenen van algemeen belang;
  - voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
 • Overeenkomstig artikel 18 EU-AVG heb je recht op de beperking van verwerking van uw persoonsgegevens, zolang:
  - de juistheid van de persoonsgegevens door jou betwist wordt;
  - de verwerking onrechtmatig is, maar je je verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens;
  - wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar je wel voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
  - je overeenkomstig artikel 21 EU-AVG bezwaar gemaakt heeft tegen de verwerking.
 • Overeenkomstig artikel 20 EU-AVG heb je het recht om jouw persoonsgegevens, die je aan ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en om de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te laten dragen;
 • Overeenkomstig artikel 77 EU-AVG heeft u het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek heeft of waar onze onderneming zich bevindt.


Voor vragen over de opslag, verwerking of het gebruik van uw persoonsgegevens, voor informatie, rectificatie, blokkering of wissing van gegevens, en over intrekking van meegedeelde toestemmingen of verzet tegen bepaald gegevensgebruik, neem alsjeblieft contact op met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming:

InterNestor GmbH
Datenschutz-Team
Vitalisstraße. 184
50827 Keulen
+49 (0) 221 222 838 14
[email protected]


 

********************************************************************
Recht op verzet
In zoverre wij, in het kader van de behartiging van de afgewogen gerechtvaardigde belangen, persoonsgegevens zoals hierboven beschreven verwerken, kan je je verzetten tegen deze verwerking, met gevolgen voor de toekomst. Gebeurt deze verwerking voor direct marketingdoeleinden, kun je dit recht ten allen tijde zoals hierboven beschreven uitoefenen. Zolang de verwerking voor andere doeleinden gebeurt, heb je enkel recht op verzet bij redenen die voortkomen uit bijzondere omstandigheden.

Na uitoefening van jouw recht op verzet zullen wij jouw persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden aantonen die zwaarder doorwegen dan jouw belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden, of wanneer de verwerking ervan voor de vaststelling, uitoefening, of verdediging van een recht in rechte dient.

Dit geldt niet, wanneer de verwerking voor direct marketingdoeleinden dient. In dat geval zullen wij jouw persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerken. ********************************************************************